Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunstyrelse

Kommunstyrelseförvaltningen är ett stöd- och samordningsorgan åt kommundirektören och de politiska beslutsfattarna, de kommunala förvaltningarna och allmänheten. Kommunstyrelseförvaltningen är underordnad kommunstyrelsen.

Ansvarsområden

Inom förvaltningen finns flera olika avdelningar eller enheter, som i sin tur har olika ansvarsområden och verksamheter.

 • Ekonomi
 • HR
 • Räddningstjänst
 • Kansli
 • Kontaktcenter
 • Överförmyndare
 • Tillväxt
 • Utveckling
 • Strategi
 • Digitalisering
 • Kommunikation

För kontaktuppgifter till de olika enheterna och tjänstemännen gå till kontaktsidan för
Kontaktsida Kommunstyrelseförvaltningen.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.