Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kontakta förvaltningarna

Här hittar du kontaktuppgifter till kommunens sex förvaltningar. E-postadresser till anställda och politiker inom kommunen är uppbyggda enligt principen fornamn.efternamn@osby.se men undantag kan förekomma.

Arbete- och välfärdsförvaltningen

Förvaltningsbrevlåda
arbeteochvalfard@osby.se

Emma Frostensson, förvaltningschef
E-post: emma.frostensson@osby.se
Telefon: 0479-52 81 20

Pål Cederqvist, verksamhetsutvecklare
E-post: pal.cederqvist@osby.se
Telefon: 070-931 80 08

Jennifer Engström, enhetschef kompentsa
E-post: jennifer.engstrom@osby.se
Telefon: 0479 - 52 86 98

Lisa Widbom, enhetschef barn och familj
E-post: lisa.widbom@osby.se
Telefon: 0479 - 52 84 79

Mariana Möller, enhetschef vuxenenheten
E-post: mariana.moller@osby.se
Telefon: 0479- 52 83 16

Marie Olsson, rektor komvux
E-post: marie.olsson@osby.se
Telefon: 0479 - 52 85 34

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningsbrevlåda
barnochutbildning@osby.se

Åsa Hallén Olofsson, förvaltningschef och tf. områdeschef förskola och centrala barn- och elevstödsenheten
E-post: asa.hallenolofsson@osby.se
Telefon: 0479-52 81 08

Annika Holmqvist Lundh, områdeschef grundskola och gymnasie
E-post: annika.holmqvistlundh@osby.se
Telefon: 0479 - 52 86 12

Hälsa- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningsbrevlåda
hon@osby.se

Helena Ståhl, förvaltningschef
E-post: helena.stahl@osby.se
Telefon: 0479-52 84 08

Inger Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
E-post: inger.andersson@osby.se
Telefon: 0479 -52 83 00

Mensur Numanspahic, områdeschef stöd och omsorg
E-post: mensur.numanspahic@osby.se
Telefon: 0479-52 82 28

Andriette Näslund, områdeschef hälsa, sjukvård och boende
E-post: andriette.naslund@osby.se
Telefon: 0479-52 82 80

Kommunstyrelseförvaltningen

Förvaltningsbrevlåda
kansliet@osby.se

Petra Gummesson, kommundirektör
E-post: petra.gummesson@osby.se
Telefon: 0479-52 82 47, 070-931 82 47

Anna Olsson, HR-chef
E-post: anna.olsson@osby.se
Telefon: 0479-52 82 13

Margareta Larsson Östling, administrativ chef
E-post: margareta.larssonostling@osby.se
Telefon: 0479-52 80 29

Johanna Lindhe, ekonomichef
E-post: johanna.lindhe@osby.se
Telefon: 0479-52 84 51

Johan Wendt, räddningschef
E-post: johan.wendt@osby.se
Telefon: 0451-26 80 21

Kim Olsen, säkerhetschef
E-post: kim.olsen@osby.se
Telefon: 0479-52 84 37

Miljö- och byggförvaltningen

Förvaltningsbrevlåda
miljobygg@osby.se

Anders Skoog, förvaltningschef
E-post: anders.skoog@osby.se
Telefon: 0479 - 52 81 77

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningsbrevlåda
samhallsbyggnad@osby.se

Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef
E-post: ulrika.nordenjohansson@osby.se
Telefon: 0479 - 52 81 21

Jan Karlsson, mark- och exploateringschef
E-post: jan.karlsson@osby.se
Telefon: 0479-52 82 73

Kontaktcenter är din enkla väg in

Kommunens kontaktcenter svarar på dina frågor eller hänvisar dig till rätt person.

Telefon: 0479-52 80 00
E-post: kommun@osby.se
Adress: Västra Storgatan 35, 283 80 Osby