Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Oljecisterner

Oljecisterner ska med jämna mellanrum besiktigas av ackrediterat kontrollorgan för att kontrollera att de är i gott skick och därmed undvika läckage. Besiktningsprotokollet ska sparas tills cisternen tas ur bruk, men behöver inte längre skickas in till miljö- och byggförvaltningen, annat än på begäran.

En läckande oljecistern kan vålla svåra skador på mark och vatten som är kostsamma att sanera. Har du inte följt reglerna kan du bli utan ersättning från försäkringsbolaget.

K- och S-cistern

Bestämmelser om besiktning gäller alla cisterner, vare sig de är nedgrävda i mark, står i källare eller är uppställda utomhus. Det finns olika typer av cisterner, korrosionsskyddade (K-cistern) och ej korrosionsskyddade (S-cistern). Besiktningsintervallet avgörs av cisterntyp och typ av anslutande rörledningar. I många fall är rörledningarna i sämre material än cisternen och blir därför avgörande för besiktningsintervallet.

K-cisterner ska besiktigas vart 12:e år och S-cisterner vart 6:e år. Cisterner som befinner sig inom vattenskyddsområde har ett tätare besiktningsintervall, K-cisterner ska besiktigas vart 6:e år och S-cisterner vart 3:e år. Revisionskontroll ska dessutom ske då anläggningen kan ha tagit skada efter omfattande reparation, ändring eller vid väsentligt ändrade driftsförhållanden.

Skrotning av cistern

Cisterner som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Underjordscisterner bör grävas upp och skrotas. För cisterner som är tekniskt svåra att ta bort kan sandfyllning accepteras efter rengöring. Ta bort påfyllnadsröret och avluftningsröret för att undvika påfyllning av misstag. Skrotning av cistern ska anmälas till miljö- och byggförvaltningen.

Information om installation

När du installerar en cistern större än 1 kubikmeter som ska innehålla brandfarlig vätska eller spillolja ska du informera miljöavdelningen skriftligt minst fyra veckor innan installationen. Informationskravet gäller också om du ska förvara brandfarlig vätska i en cistern på mer än 150 liter inom vattenskyddsområde. Läs mer på Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2021:10


Kontakt

  • Malin Mattsson
    Miljöinspektör
    0479-52 82 40
    malin.mattsson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild