Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Missbruk och beroende

För dig som fyllt 18 år och har missbruksproblem finns vi på vuxenmottagningen. Du är välkommen att kontakta oss för råd och stöd. Du når socialsekreterare via kommunens kontaktcenter, 0479-52 80 00.

När du hör av dig

Vid kontakt med socialsekreterare görs bedömning av behov av insats. Om insats beviljas anpassas denna till de individuella behoven hos den enskilde. Frågor och funderingar från allmänheten tas även emot av socialsekreterare.

Socialtjänsten i Osby kommun har social jour i samarbete med Kristianstads kommun. Om du behöver akut socialt bistånd, råd eller stöd och inte kan vänta till ordinarie öppettider, vänder du dig dit.

Sociala jouren, telefon: 040-676 90 58.

Sociala jouren är aktiv måndag till torsdag från klockan 16.30 - 08.00 och fredag från klockan 16.00 till måndag klockan 08.00. Sociala jouren är även aktiv på röda dagar samt storhelger dygnet runt.

Öppenvården

Här jobbar våra behandlare Anny och Elinore.

Frukost

Vi bjuder varje måndag och torsdag klockan 8.30-10.00 på frukost. Du är hjärtligt välkommen! Frukosten är frivillig, sker utan bistånd och dokumenteras ej. För vägbeskrivning till vår verksamhet kontaktar du Elinore eller Anny.

Behandlingssamtal

Vi erbjuder enskilda behandlingssamtal på bistånd till dig med beroendeproblematik (för utredning ta kontakt med missbrukshandläggarna).

Öppenvårdsgrupp

Vi träffas 3 förmiddagar i veckan. Behandlingen följer en strukturerad planering med inriktning på 12-stegsprogrammet. Behandlingen innehåller även Återfallsprevention och föreläsningar/teman med inriktning på beroende.

I denna grupp kan du delta antingen som en efterbehandling efter att ha varit på internat eller om du önskar bryta ditt beroende och jobba mot ett tillfrisknade på hemmaplan. Många av de som har ett alkohol- eller drogberoende är mitt i arbetslivet och har en vardag som liknar alla andras. För att ha möjlighet att upprätthålla ditt arbete och familjeliv under behandlingen så är detta för många en fördel.

Intaget av deltagare sker löpande. För att delta i vår öppenvårdsgrupp behöver du ett bistånd. Se hur du ansöker om bistånd längre ner på sidan.

Bistånd

För att beviljas ett bistånd till någon av öppenvårdens insatser behöver du först kontakta en socialsekreterare på missbruksenheten (telefonnummer och mailadress finner du till höger på denna sida). Ni kommer boka in ett möte där ni tillsammans går igen dina behov och vilken behandlingsinsats som bäst matchar dina behov.

Rådgivande samtal

Är du orolig för att du kanske håller på att utveckla eller har fastnat i ett skadligt bruk/beroende? Då erbjuder vi rådgivande samtal utan bistånd upp till fem gånger.

Anhörigstöd – till dig som är anhörig till en person som fastnat i ett missbruk/beroende

Känner du oro för någon i din närhet som lider av ett beroende? Det kan vara ditt barn, din man, en nära vän osv.

Att stå bredvid en person som fastnat i ett beroende är både smärtsamt och förtvivlat och även du kan behöva stöd i din situation. Du som anhörig är varmt välkommen till våra behandlare som erbjuder rådgivande samtal enskilt. Du kan också göra en orosanmälan via e-tjänst.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.