Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Umgängesstöd och kontaktperson

Familjerätten kan hjälpa till i umgängessituationer. Umgängesrätten är alltid barnets och umgänget ska vara tryggt och anpassat efter barnets behov. För de allra flesta barn är det viktigt med kontakt med båda föräldrar.

Umgängesstöd

Tingsrätten kan besluta om umgänge med umgängesstöd. En viss person ska utses och detta stöd ska vara till för barnet. Det kan vara att det gått lång tid sedan barnet träffade umgängesföräldern och en utomstående person kan behöva vara med en tid. Normalt sett tillsätts umgängesstöd för max ett år. Ett umgängesstöd är ingen garant för att barnet skyddas från bortförande eller kränkning så finns det sådana risker är umgänge med umgängesstöd inget alternativ.

Kontaktperson

Man kan som föräldrar även ansöka direkt till Familjerätten i Osby om en kontaktperson som är med vid umgänget eller vid överlämningar. Det finns då inte samma tidsgräns utan stödet anpassas efter barnets behov.

Kontaktpersonen har rätt att avbryta umgänget om det inte bedöms till barnets bästa, till exempel om föräldern pratar illa om den andra föräldern.

Introduktion

Inför ett umgänge med ett umgängesstöd eller en kontaktperson är det viktigt att alla inblandade får förbereda sig, inte minst barnet. Först träffar föräldrarna umgängesstödet/kontaktpersonen var för sig tillsammans med familjerättssekreteraren. Då har såväl föräldrarna som kontaktpersonen möjlighet att se om det finns förtroende och ömsesidig tillit inför uppdraget. Sen träffar familjerättssekreteraren barnet, boendeföräldern och kontaktpersonen så att barnet får träffa den som ska vara med vid umgänget. Ytterligare möte kan bokas mellan kontaktpersonen och barnet i närvaro av boendeföräldern.

Denna introduktion kan kännas lång för en förälder som vill komma igång och träffa sitt barn men grunden är viktig för att umgänget ska bli bra på sikt!

Genomförandeplan och uppföljning

Inför umgänget med kontaktperson görs en genomförandeplan som beskriver syftet och tider för umgänget. Här skrivs också när umgänget ska följas upp och utvärderas.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.