Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kemikalier

Vår vardag är full av kemikalier, både i hemmet och på arbetsplatsen. En del är farliga. Därför är det viktigt att kontrollera varningsmärkningen på förpackningen eller söka information i säkerhetsdatabladet.

Här kan du se de olika symbolerna och deras betydelse.

Barn är särskilt känsliga för kemikalier på grund av sina små kroppar och sin nyfikenhet och brist på erfarenhet och kunskap. Hushållskemikalier är den vanligaste orsaken till förgiftning bland småbarn. Ring 112 och begär Giftinformationen om du misstänker att ett barn fått i sig något olämpligt.

Här finns information som hjälper dig skydda barnen från skadliga kemikalier.

För dig som hanterar kemikalier i större skala (exempelvis i butik, vid tillverkning eller import) finns regler om hantering, förvaring och märkning med mera. EU:s gemensamma regelverk, REACH, gäller även i Sverige.

Kemikalieinspektionen har mycket information som vänder sig både till enskilda och företagare.

Kontakt

  • Malin Mattsson
    Miljöinspektör
    0479-52 82 40
    malin.mattsson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.