Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Kommunens pensionärsrådet (KPR) är ett råd för dialog och samråd mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna i Osby kommun.

Om rådet

I rådet informerar kommunen om planerade förändringar som rör de äldre. Pensionärsorganisationernas representanter ges möjlighet att lämna synpunkter och komma med förslag på lämpliga anpassningar och åtgärder i den kommunala verksamheten. Rådet är ett referens- och remissorgan med överläggningsrätt i frågor som berör pensionärer i Osby kommun.

Sammanträden

KPR sammanträder minst fyra gånger per år.

Mötesanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Minnesanteckningar 2023-05-11.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-05-29 10.01
Minnesanteckningar 2023-09-05.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-09-15 14.01
Minnesanteckningar 2023-12-12.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-12-18 15.45
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Mötesanteckningar KPR 221003.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2022-10-11 14.33
Mötesanteckningar KPR 220613.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2022-06-21 12.38
Mötesanteckningar KPR 220404.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2022-04-12 14.33
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Mötesanteckningar KPR 211207.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-12-15 13.45
Mötesanteckningar KPR 211018.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-11-03 10.55

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild