Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Livsmedelskontroll

Det är viktigt att maten som serveras och livsmedel som säljs uppfyller de krav som ställs. Därför kontrolleras alla livsmedelsföretag i Osby kommun. Du som livsmedelsföretagare har ett ansvar för att mat och dryck hanteras på rätt sätt, är säker och håller den kvalitet som utlovas.

Vem utför kontrollen?

Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för att utföra kontroller hos livsmedelsföretagarna i kommunen. Livsmedelsföretag kan exempelvis vara en restaurang, café, e-handel, kök, kiosk eller butik. Vatten räknas också som ett livsmedel. Därför kontrolleras även vattenverk och livsmedelsverksamheter som har egen dricksvattenbrunn.

Kontrollavgift för tillsyn Pdf, 214 kB.

Vad kontrolleras?

En kontroll kan antingen ske genom en revision eller inspektion. Vid en revision undersöks verksamhetens egenkontroll så att det finns rutiner för exempelvis personlig hygien, temperaturer, skötsel av lokaler och utrustningen.

Vid en inspektion kontrollerar vi att verksamheten följer regler och rutiner. Vi kontrollerar bland annat hantering av livsmedel, skötsel av lokaler och utrustning, temperaturer. Vi gör även provtagning på livsmedlen.

Det kan även ske inspektioner om det har kommit in klagomål mot verksamheten eller vid misstänkta matförgiftningar.

Egenkontroll

För att hanteringen av livsmedel ska vara säker ska du som livmedelsföretagare ha rutiner för egenkontrollen av verksamheten och hur den ska utföras. Här är några exempel på vad som kan ingå i egenkontrollen:

 • Personalens utbildning
 • Personlig hygien
 • Anläggningens lokaler, utrustning och underhåll
 • Rengöring
 • Skadedjursbekämpning
 • Temperaturövervakning
 • Vattenkvalitet
 • Varumottagning
 • Livsmedelsinformation
 • Spårbarhet
 • Mikrobiologiska och kemiska kriterier

På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mer om egenkontroll.

Egenkontroll – Livsmedelverket

Åtgärder av brister

Om det upptäcks brister vid ett kontrollbesök behöver du som livsmedelsföretagare redogöra hur bristerna ska åtgärdas. Detta följs sedan upp med en inspektion för att se till att bristerna är åtgärdade.

Vissa brister kan resultera i förbud eller föreläggande mot verksamheten. Det kan exempelvis röra sig om förbjuden försäljning av felmärkta livsmedel. Vid risk för människors hälsa kan även verksamheten stängas ner.

Efterhandsdebitering

Från och med 2024-01-01 inför miljö- och byggförvaltningen efterhandsdebitering på alla livsmedelsanläggningar. Detta innebär att faktureringen sker efter vi har gjort tillsyn av din verksamhet. Debitering sker utifrån hur mycket tid som lagts på tillsynsärendet i form av tillsyn samt administration.

Kontakta oss

Har du frågor om livsmedelshantering, regler, kontroller eller beslut är du välkommen att kontakta oss för mer information.

E-post: miljobygg@osby.se

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.