Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Strandskydd

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet. Strandskyddet finns till för att säkra allmänhetens tillgång till våra stränder och för att skydda växt- och djurlivet.

Vad får jag inte göra?

Inom strandskyddszonen är det förbjudet att:

 • uppföra byggnader
 • ändra befintliga byggnaders användning
 • utföra anordningar som hindrar allmänheten att färdas fritt
 • avverka
 • gräva
 • plantera
 • vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för växt- och djurarter.

Utökat strandskydd i Osby kommun

Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. I Osby kommun har strandskyddet utvidgats på upp till 300 meter runt flera sjöar och vattendrag.

Det är länsstyrelsen som under vissa förutsättningar kan utvidga strandskyddet om det behövs för att tillgodose strandskyddets syften.

LIS-områden

Osby kommun har pekat ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. I dessa områden är det lättare att få strandskyddsdispens.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Ansök om dispens

Ansökan om dispens görs hos kommunen, men besluten skickas sedan till länsstyrelsen som inom tre veckor ska fatta beslut om eventuell överprövning. Detta betyder att länsstyrelsen kan riva upp en given strandskyddsdispens om de tycker att kommunen gjort en felaktig bedömning.

Du ansöker om strandskyddsdispens genom blanketten under rubriken Dokument.

Avser ansökan Osbysjön? Då ska du istället ansöka direkt hos länsstyrelsen, eftersom hela sjön utgör ett fågelskyddsområde.

Särskilda skäl

Det krävs ett så kallat särskilt skäl för att få en ansökan om strandskyddsdispens beviljad. I lagtexten anges sex särskilda skäl som kan godkännas. Dessa kan du läsa mer om på Naturvårdsverkets webbplats.

Särskilda skäl för strandskyddsdispens - Naturvårdsverket

Kontakt

 • Miljö & Bygg
  miljobygg@osby.se
  0479- 52 80 00
  miljobygg@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.