Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Öppettider och stängningsdagar

Förskolornas öppettider är måndag  - fredag mellan klockan 06.15 - 18.30 beroende på efterfrågan och behov. Om du har behov av andra öppettider än vad verksamheten för tillfället har, prata med ansvarig rektor. På en förskola med flera avdelningar samordnas öppning och stängning.

Förskoleverksamheten under vecka 28-31, jullov och klämdagar

I samband med semesterperioden vecka 28-31, vid jul- och nyårshelgerna och klämdagar samordnas förskoleverksamheterna till färre enheter. Därför kan ett barn tillfälligt få vistas på annan förskola än den ordinarie.

Studiedagar

Förskola och familjedaghem har stängt 4 dagar per läsår pga fortbildning, planering och utvärdering för personalen. Barnomsorgsavgiften reduceras inte för dessa dagar.

Studiedagar vårterminen 2024: 8 januari och 14 juni
Studiedagar höstterminen 2024: 12 augusti och 25 oktober
Studiedagar vårterminen 2025: 7 januari och 12 juni

Behov om omsorg för barnet/barnen under studiedagarna ska anmälas skriftligt eller via mail av vårdnadshavare till förskolan eller rektor senast 1 månad före studiedagen.