Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunstyrelsens personaldelegation

Personaldelegationen bereder ärenden till kommunstyrelsen och lämna förslag om övergripande personalpolitik- och organisationsfrågor, samt beslutar i personalfrågor enligt kommunstyrelsens delegation. Personaldelegationen ska även vara beslutande vid tolkning av bestämmelser kring pensioner och ersättningar för förtroendevalda.

Personaldelegationen fattar beslut om:

 • Styrning av kommunens personalpolitik
 • Tolkning av arvodesregler för förtroendevalda
 • Förhandlingar
 • Fastställa ramar vid årlig löneöversyn
 • Uppföljning av personalekonomisk redovisning
 • Övriga personalfrågor
 • Andra grupper av ärenden där kommunstyrelsen delegerat sin beslutanderätt

Sammanträdesdagar

Under 2024 sammanträder Kommunstyrelsen personaldelegationen: 17 januari, 13 mars och 16 oktober.

Kallelser

Protokoll

Kontakt

 • Lotte Melin (C)
  Ordförande kommunstyrelsen
  070-831 02 37
  lotte.melin@osby.se
 • Daniel Landin (S)
  Vice ordförande kommunstyrelsen
  0709-70 11 36
  daniel.landin@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild