Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Bredband

Kommunikationer och bredband har stor betydelse i vårt samhälle, tillgång till ett välfungerande fibernät har de senaste åren fått en allt större betydelse både för näringsliv och privatpersoner. Rådande samhällsutveckling medför ständigt ett ökat behov av högre överföringskapacitet och IT och Internet kommer i framtiden att vara en viktig förutsättning för en kommuns attraktivitet.

Bredbandsutbyggnaden i kommunen

Bakgrund

Osby kommuns bredbandsstrategi är ett vägledande dokument för kommunens framtida utveckling och beskriver på ett övergripande sätt hur kommunen avser att arbeta med bredbandsutbyggnaden.

Bredbandsstrategi i Osby kommun Pdf, 496 kB.

Enligt Post-och Telestyrelsens (PTS) databas, finns det totalt 5609 byggnader i Osby kommun som borde ha tillgång till fiber, 3444 byggader av dessa har tillgång till fiber (fiber hela vägen in i byggnaden)

Om man exkluderar fritidshus är siffran 4334 byggnader som borde ha tillgång till fiber varav 3098 byggnader har fiber dragen hela vägen in. Dvs 3/4 av byggnaderna har fiber

En stor del av hushållen, 90.26 %, har tillgång till fiber i sin närhet. 76,93 % av hushållen har fiber indragen i byggnaden (behöver inte att vara aktivt)

Av resterande 9 % är ca 50 – 60 byggnader där byggnationen kräver stora insatser dessa benämns ”vita fläckar” Post-och Telestyrelsen (PTS) har på regeringens uppdrag avsatt 1,6 miljarder kr till projekt för att hantera "vita fläckar". Man har beslutat att prioritera permanentboende och företagsverksamheter i denna vändan. Vi håller för tillfället på att se över vilka fastigheter vi kan söka stödpengar för.

Hur går byggprojektet i Osby?

2017 beviljades IP Only tillsammans med kommunens fiberföreningar stöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden, totalt cirka 47 miljoner kronor.

Arbetet närmar sig efter en del förseningar slutet, det återstår en del grävningar samt återställande av vägar och liknande. Nedan beskrivs det aktuella läget.

Status byggnation 20210413:

Osby Visseltofta:

Besiktigat och godkänt.

Restpunkter ska vara klara i maj.

Man ska även installera ca 10st fastigheter som är sent inkomna beställningar.

Osby 2:

Återstår ca 2,5 mil schakt och av 535 beställningar återstår ca 110st.

Beräknas vara klart under juni-juli.

Status säljkampanjer:

Sydöstra Örkened Startar april

Osby Visseltofta Startar juli

Osby 2 Startar september

I tätorterna pågår det en kampanj just nu.

Läs mer om fibernät i Osby på IP-ONLYS webbplats

Fiberföreningar

De kommersiella krafterna hade ett lågt intresse av att bygga ut i kommunens landsbygdsområden. Därför tog boende själva initiativ och bilda så kallade fiberföreningar. 2017 beviljades IP Only tillsammans med kommunens fiberföreningar stöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden, totalt cirka 47 miljoner kronor.

Stödet beviljades för:

  • Osby Visseltofta-Osby landsbygd, Osby 2
  • Loshult
  • Hökön
  • Böglarehult
  • Traneboda

Mer information:

Har du frågor kring bredbandsutbyggnaden är du välkommen att kontakta kommunens bredbandssamordnare Franklin Rydström. Du når honom via kommunens växel.