Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Landsbygdsstrategi

I juni 2020 antogs en ny landsbygdsstrategi i Osby kommun. Syftet med strategin är att skapa engagemang, se möjligheter och skapa framtidstro för landsbygden. Avsikten är att både på kort och lång sikt redovisa åtgärder för att stärka förutsättningarna på landsbygden och därmed skapa en utveckling som är långsiktigt hållbar. Strategin belyser därför de utmaningar och möjligheter som finns på landsbygden, tydliggör landsbygdens förutsättningar och ger förslag på konkreta åtgärder. Landsbygdsstrategin är vägledande i kommunens arbete med landsbygden.

Tyck till om landsbygdsutvecklingen

Mellan december 2020 och september 2021 kommer vi att föra en dialog om landsbygdsstrategin med kommunens invånare, besökare och företagare. Vi vill tillsammans med er ta fram en konkret handlingsplan så att vi kan genomföra strategins intentioner på bästa möjliga sätt.

Vi kommer att anordna flera olika möten och andra aktiviteter under årets gång, och du får delta när du vill och kan.

Syftet med medborgardialoger är att hitta ett sätt att arbeta med utvecklingsfrågor tillsammans med den breda målgrupp som berörs av dem. Med hjälp av synpunkter från de som bor, verkar i och besöker kommunen kan vi skapa en ännu mer attraktiv kommun.

Vi hoppas att ni har många tankar och idéer om såväl landsbygdsstrategin som formen för medborgardialogen.

Kommande medborgardialoger

 

Genomförda medborgardialoger

  • Den 15 december klockan 18.00 – 18.45. Digitalt möte via Microsoft Teams.

Minnesanteckningar medborgardialog 2020-12-15PDF

Lämna skriftliga idéer

Du som inte kan eller vill delta på mötena kan lämna skriftliga förslag på åtgärder och andra tankar om hur vi förverkligar strategin via e-post till mathias.karlsson@osby.se

Exempelbild

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.