Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Landsbygdsstrategi

I juni 2020 antogs en ny landsbygdsstrategi i Osby kommun. Syftet med strategin är att se möjligheter och skapa engagemang och framtidstro för landsbygden. Strategin belyser de utmaningar, förutsättningar och möjligheter som finns på landsbygden, och ger förslag på konkreta åtgärder. Nu har du chansen att påverka hur vi ska omsätta strategin i praktiken, genom att delta på våra medborgardialoger.

Tyck till om landsbygdsutvecklingen

Mellan december 2020 och september 2021 kommer vi att föra en dialog om landsbygdsstrategin med kommunens invånare, besökare och företagare. Vi vill tillsammans med er ta fram en konkret handlingsplan så att vi kan genomföra strategins intentioner på bästa möjliga sätt.

Vi kommer att anordna flera olika möten och andra aktiviteter under årets gång, och du får delta när du vill och kan.

Syftet med medborgardialoger är att hitta ett sätt att arbeta med utvecklingsfrågor tillsammans med den breda målgrupp som berörs av dem. Med hjälp av synpunkter från de som bor, verkar i och besöker kommunen kan vi skapa en ännu mer attraktiv kommun.

Vi hoppas att ni har många tankar och idéer om såväl landsbygdsstrategin som formen för medborgardialogen.

Kommande medborgardialoger

 

Genomförda medborgardialoger

15 december 2020 - Uppstartsmöte

Digitalt möte via Microsoft Teams kl. 18.00 – 18.45. 

Minnesanteckningar medborgardialog 2020-12-15PDF

16 mars 2021 - Bostäder och byggnation

Tema: Bostäder och byggnation.

Digitalt möte via Microsoft Teams kl. 18.00 – 19.00.

Anmäl dig genom att skicka ett e-postmeddelande till mathias.karlsson@osby.se. Du får då en länk till mötet. Via länken kan du delta i mötet direkt i din webbläsare.


Lämna skriftliga idéer

Du som inte kan eller vill delta på mötena kan lämna skriftliga förslag på åtgärder och andra tankar om hur vi förverkligar strategin via e-post till mathias.karlsson@osby.se

Exempelbild

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.