Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Landsbygdsstrategi

I juni 2020 antogs en ny landsbygdsstrategi i Osby kommun. Syftet med strategin är att se möjligheter och skapa engagemang och framtidstro för landsbygden. Strategin belyser de utmaningar, förutsättningar och möjligheter som finns på landsbygden, och ger förslag på konkreta åtgärder.

Medborgardialog om landsbygdsutvecklingen

Under år 2021 genomfördes medborgardialoger om landsbygdsstrategin med kommunens invånare, besökare och företagare.

Syftet med medborgardialoger är att hitta ett sätt att arbeta med utvecklingsfrågor tillsammans med den breda målgrupp som berörs av dem. Med hjälp av synpunkter från de som bor, verkar i och besöker kommunen kan vi skapa en ännu mer attraktiv kommun.

Minnesanteckningar från genomförda medborgardialoger

Minnesanteckningar medborgardialog 2021-03-16 Pdf, 136 kB.

Minnesanteckningar medborgardialog 2020-12-15 Pdf, 137 kB.

Prästkragar på grön äng, solig dag

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.