Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Trafik, gator och kommunikation

Väl fungerande trafik och välskötta, trevliga gator är något som är viktigt för oss alla. Vare sig vi går, cyklar, åker kollektivt eller kör bil är trafiken och miljön omkring oss något vi berörs av varje dag.

Trafik och gator

Många av gatorna i våra tätorter är uppbyggda som gårdsgator, med smala körstråk och plattläggningar för att dämpa farten. Utmed gatorna används i huvudsak grindstolpar av granit från bygdens stenbrott. Trädalléer är planterade längs trottoarerna, för att få in trivsam grönska. Här är också gott om bänkar för möten. Här finns gott om gratis parkeringar i anslutning till stationen.

Mer information:

Kommunikation och kollektivtrafik

Osbys läge utmed södra stambanan gör det enkelt och smidigt att ta sig till och från kommunen.

Vägnätet är väl utbyggt för nord-sydlig trafik. Ett flertal flygplatser och hamnar finns inom ett bekvämt räckhåll. Inrikesflygplatserna i Kristianstad och Växjö nås med bil på under en timme och den internationella flygplatsen Copenhagen Airport nås med tåg på lite drygt en och en halv timme.

Tåg

Öresundstågen, som trafikerar Osby sedan år 2002 och Krösatågen, som sedan 2013 trafikerar Osby och Killeberg, har inneburit en mycket positiv utveckling för kommunen. Regionaltågtrafiken på sträckan Kalmar/Växjö-Osby-Malmö-Kastrup/Köpenhamn innebär för resenärerna snabba och bekväma direktresor till och från orterna utmed sträckan. Till exempel tar resan till eller ifrån Älmhult och Hässleholm mindre än en kvart, Malmö och Växjö cirka en timme och Köpenhamn cirka två timmar. Trafiken innebär även goda förbindelser mot Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Kristianstad via byten i Hässleholm och Alvesta.

Mer information:

Buss

Busstrafiken binder samman små och stora orter inom och utom kommunen. Under senare år har trafiken mellan Lönsboda och Osby byggts ut och kopplats till gymnasieskolorna i Osby samt tågtrafiken i Osby. Vidare har trafiken för Lönsboda byggts ut till bland annat Broby och Kristianstad.

Mer information:

Exempelbild
Öresundståg inne på Osby stationsområde med Jenvägen synlig i bakgrunden