Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Faderskap och föräldraskap

När ett barn föds kan föräldraskapet för den som inte fött barnet behöva fastställas genom en bekräftelse. Det ska göras om föräldrarna är ogifta eller samkönade. Ni skriver på bekräftelsen via en e-tjänst på Skatteverkets webbplats eller hos oss på familjerätten.

När faderskapet fastställts knyts barnet juridiskt till föräldern och föräldrarna kan anmäla gemensam vårdnad om barnet. Om man är osäker på vem som är pappa till barnet görs en DNA-undersökning och i enstaka fall avgörs faderskapet i domstol.

Bekräfta föräldraskapet digitalt

Om det inte råder någon osäkerhet kring föräldraskapet kan föräldrarna göra bekräftelsen digitalt hos Skatteverket. Den som inte har fött barnet gör bekräftelsen och den som har fött barnet godkänner den. I e-tjänsten kan ni också anmäla gemensam vårdnad.

För att det ska vara möjligt att göra en bekräftelse digitalt måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Båda föräldrarna ska vara myndiga och folkbokförda när barnet föddes.
  • Barnet ska vara folkbokfört när bekräftelsen lämnas.
  • Bekräftelsen ska lämnas och godkännas senast 14 dagar efter barnets födelse.
  • Båda föräldrarna har tillgång till elektronisk legitimation (bank-ID).

Bekräfta ditt föräldraskap digitalt - Skatteverkets e-tjänst

Bekräfta föräldraskapet på kommunhuset

Om ni inte kan eller vill göra bekräftelsen digitalt besöker ni kommunens familjerätt och skriver under föräldraskapshandlingarna här. I samband med besöket kan ni också anmäla gemensam vårdnad.

Välkomna att kontakta oss om ni har frågor eller är osäkra på vad som gäller för er.

Bekräfta föräldraskap vid assisterad befruktning

För samkönade par som får barn genom assisterad befruktning inom svensk sjukvård fastställer familjerätten föräldraskap för moderns maka eller sambo. Ta även med det skriftliga samtycke som tidigare lämnats till sjukvården när ni besöker oss.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild