Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Vanliga frågor om Komvux

Här svarar vi på de vanligaste frågorna vi får om kommunal vuxenutbildning.

Om Komvux

Vad är Komvux?

Komvux är till för dig som är vuxen och exempelvis saknar eller har ofullständig grundskole- eller gymnasieutbildning, behöver läsa till behörighet för högre studier, vill byta yrkesbana eller behöver läsa SFI.

Vem kan studera på Komvux?

Du är behörig att studera på Komvux från och med 1 juli det år du fyller 20. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

På vilket sätt kan jag studera, distans eller klassrumsundervisning?

Grundläggande och gymnasiala kurser på Osby Komvux är baserade på distansstudier via vår lärplattform men under kursen gång krävs att du är på plats vid vissa tillfällen. Vi erbjuder även undervisning i skolan i studiegrupp och individuell handledning. Vid provtillfällen krävs fysisk närvaro på plats i skolan.

SFI läses på skolan men vi erbjuder även SFI på distans för dig som arbetar på dagtid och som har förutsättningar att studera digitalt.

Kontakta gärna studie- och yrkesvägledaren för mer information.

Hur ofta är det kursstarter och vilka studietakter erbjuds?

Våra grundläggande och gymnasiala kurser kan du läsa på heltid eller deltid. Kurser som vi inte kan erbjuda i egen regi erbjuds via en extern utbildningsanordnare. Kontakta gärna studie- och yrkesvägledaren för studieplanering.

SFI har kontinuerligt intag efter tur och ordning. Våra grundläggande och gymnasiala kurser har flera intag per år. Våra yrkesutbildningar startar oftast var tredje termin och vår yrkeshögskoleutbildning startar en gång om året.

Jag hittar inte kursen jag behöver läsa

Gymnasiala kurser som vi inte kan erbjuda i egen regi kan vi erbjuda via en extern utbildningsanordnare. Om du inte ser kursen i vår ansökan, vänligen kontakta vår studie- och yrkesvägledare för hjälp.

Avgifter och studiemedel

Kostar det något att studera på Komvux?

Nej, all undervisning på Komvux är kostnadsfri. Som elev bekostar du kurslitteratur och studiematerial. Du som läser SFI behöver inte betala för kurslitteratur.

Har jag rätt till studiemedel när jag studerar på Komvux?

Du som har fyllt 20 år och studerar på minst halvtid kan ansöka om studiemedel. Du som läser SFI har inte rätt till studiemedel.

Studievägledning och studieplanering

På vilket sätt kan studie- och yrkesvägledaren hjälpa mig?

Vår studie- och yrkesvägledare svarar på frågor som handlar om:

 • Planering av dina studier
 • Kartläggning av dina utbildningar
 • Val av yrke eller byte av yrke
 • Validering och prövning
 • Antagnings- och behörighetsregler
 • Information om yrken, arbetsmarknad och studiefinansiering

Tillsammans gör du och vägledaren upp en individuell studieplan och sätter upp realistiska mål. Innan du träffar studie- och yrkesvägledaren är det bra om du förbereder dig genom att ta fram dina tidigare betyg. Fundera också på vad du har för frågor och skriv gärna ner dessa. Läs gärna på om kursen som du är intresserad av.

Vad är en individuell studieplan?

En individuell studieplan innehåller de kurser som du planerar att läsa. Vidare står där vilken omfattning, vilken studieform och vad dina delmål och mål är. När du upprättat en individuell studieplan tillsammans med studie- och yrkesvägledaren vet du att du valt rätt kurser, rätt nivå och en studieform som förhoppningsvis passar dig. Studieplanen gör det tydligare för dig i dina studier.

Vad innebär validering?

Validering

Validering innebär värdering av kunskaper och färdigheter som införskaffats från arbetslivet, fritid eller genom tidigare utbildning. Se mer information om validering under fliken Utbildningar.

Har jag rätt att läsa behörighetskurser till yrkeshögskola, högskola eller universitet?

Ja, du har rätt att läsa de kurser du behöver för att få grundläggande behörighet. Du har också rätt att läsa till särskild behörighet till olika utbildningar som du är intresserad av, dock en i taget.

Jag är folkbokförd i Osby kommun men vill studera på Komvux i en annan kommun

Du kan ansöka om att få studera på Komvux i en annan kommun även om du är folkbokförd i Osby kommun. Du lämnar din fullständiga ansökan till studie- och yrkesvägledaren. Det är rektorn på Komvux som beslutar om Osby kommun ska stå för kostnaden för utbildningen i aktuell kommun. Om din ansökan blir beviljad skickas din ansökan till aktuell kommun för beslut. Vissa kommuner kräver att du gör ansökan direkt till dem och sedan skickar de en förfrågan om hemkommunen är villig att betala.

Jag är folkbokförd i en annan kommun men vill studera på Osby Komvux

Om du är folkbokförd i en annan kommun och vill studera hos oss behöver yttrandet från din hemkommun inkomma senast sista ansökningsdagen. Kontakta studie- och yrkesvägledaren på Komvux i din hemkommun för hjälp med ansökan.

Jag vill ansöka till Osby Komvux och har skyddad identitet/saknar personnummer

Om du har skyddade personuppgifter eller saknar fullständigt personnummer kontaktar du studie- och yrkesvägledaren för hjälp med ansökan.

Betyg

Vad innebär prövning?

En prövning ger dig möjlighet att få betyg på en kurs som du har läst in på egen hand, eller att höja betyget på en kurs som du redan har betyg i. Du har rätt att ansöka om en prövning i vilken kommun som helst. En prövning kostar 500 kronor per kurs. För att göra en ansökan om prövning, vänligen kontakta studie- och yrkesvägledaren.

Vad är skillnaden mellan slutbetyg och gymnasieexamen?

Du som har ett eller flera gymnasiebetyg satta före den 1 juli 2012 kan välja att läsa mot ett slutbetyg. Slutbetyg kan utfärdas till och med den 1 juli 2025.

För kurser som påbörjats efter den 1 juli 2012 tillämpas en ny förordning med nya kurser, ny betygsskala och två typer av gymnasieexamen omfattande 2400 poäng. Du kan välja att läsa antingen mot en högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen.

Studieplaneringen görs tillsammans med studie- och yrkesvägledaren.

Hur begär jag ut betyg/intyg från Komvux?

Du kan begära ut dina betyg/intyg genom att mejla till vår skoladministratör. Ange ärende, namn och personnummer. Om du vill ha ut en gymnasieexamen eller slutbetyg ska du först prata med studie- och yrkesvägledaren.

Kontakt

 • Malin Dalén
  Expedition, Skoladministratör
  0479-52 85 38
  Telefontid klockan 09.00-11.00 och 13.00-14.00
  malin.dalen@osby.se
 • Mirjam Lindberg
  Studie- och yrkesvägledare
  0479 -52 85 33
  mirjam.lindberg@osby.se
 • Marie Olsson
  Rektor - Osby Komvux
  0479 - 52 85 34
  marie.olsson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.