Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Tillfällig övernattning

Du som fastighetsägare eller arrangör har ett stort ansvar vid tillfälliga övernattningar. För att det ska vara tryggt och säkert för personerna som vistas i lokalen är det viktigt att du är medveten om vilket ansvar du har och att samtliga punkter i anmälningsblankettens första bilaga uppfylls.

Det är viktigt att man tar kontakt med räddningstjänsten i samband med tillfälliga övernattningar i lokaler som normalt är byggda för annan typ av verksamhet. Exempel på denna typ av lokaler är skolor, idrottshallar eller klubblokaler. Anledningen till detta är att alla på ett säkert sätt måste kunna ta sig ut ur byggnaden i händelse av brand. Det är också viktigt att räddningstjänsten får vetskap om att det befinner sig människor i byggnader som normalt är tomma nattetid.

Två veckor innan övernattningen kommer att ske ska besked lämnas via blanketten till räddningstjänsten.