Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Korttidsvistelse

På Ekelund bedrivs tre olika verksamheter

  • Tillsyn för skolungdomar med funktionsvariationer över 12 år som inte klarar sig själv utanför det egna hemmet när vårdnadshavare arbetar eller studerar. Insatsen ges i anslutning till skoldagen samt under lov. Avsikten med insatsen är att ge skolungdomen en trygg och meningsfull fritidssysselsättning.
  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn upp till 17 år. Detta för att ge avlastning för vårdnadshavare och för att ge barnen en meningsfull fritid samt miljöombyte, rekreation och personlig utveckling.
  • Korttidsvistelse utanför egna hemmet för unga vuxna med funktionsvariationer, med syfte att ge dem verktyg för framtida flytt hemifrån, menigsfull fritid, miljöombyte, rekreation, personlig utveckling och avlasta vårdnadshavare.
Exempelbild