Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Vatten och avlopp

Kommunen ansvarar för dricksvatten, avlopp samt dagvatten inom det så kallade verksamhetsområdet där Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) ansvarar för drift och leverans av tjänster.

Eget vatten och Enskilt avlopp

Eget vatten och enskilt avlopp har fastigheter vanligtvis som ligger utanför tätorten. Fastighetsägaren har ansvaret för dricksvatten och avlopp. Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för tillsyn.

Kommunalt vatten och avlopp

Kommunen ansvarar för dricksvatten, avlopp samt dagvatten inom det så kallade verksamhetsområdet. Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) ansvarar för drift och leverans av tjänster och detta bekostas av VA-avgifter. SBVT redovisar sin ekonomi skild från kommunens övriga verksamhet och får inte gå med vinst utan alla medel ska investeras tillbaka i VA-kollektivet.

Kostnader för dagvattenhantering (vatten som rinner av från tak och andra hårdgjorda ytor) särredovisas sedan 2011.

Mer information:

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Bruksgatan 1 A
295 31 Bromölla
Tel växel: 010-211 97 00
www.sbvt.se

 

Felanmälan vatten och avlopp efter kontorstid: 010-211 97 90