Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kartor och mätning

Kart- och GIS-avdelningen arbetar med mätningsuppdrag och geografisk information i Osby kommun. Här utförs också mätningsuppdrag, till exempel utstakning och lägeskontroll av byggnader. Kontoret har även en roll som samordnare av geodata inom kommunens verksamheter.

Målgrupper är både interna och externa användare, det kan handla om allt ifrån leverans av enkla utskrifter till digitala filer i olika dataformat. För mer omfattande användning skrivs avtal om nyttjanderätt.

Allt vårt kartdata lagras i en gemensam databas som kontinuerligt utvecklas i samverkan med Hässleholms och Östra Göinge kommuner .

All kartframställning och annan redovisning av geografisk data sker i koordinatsystem SWEREF 99 13 30 och höjdsystem RH 2000.

Kartor över Osby kommun

Karta med lediga villatomter samt information om fastighetsbeteckning, adress, areal och pris.

Lediga villatomter i Osby kommun

Detaljplanskartan gör det möjligt att ta del av information om kommunens samtliga detaljplaner. Originalhandlingar såsom plankartor och planbeskrivningar är möjliga att ladda ner.

Detaljplanskarta över Osby kommun

Om du har frågor om kartornas innehåll och funktioner eller om kartorna inte skulle fungera, kontakta oss så återkommer vi till dig så fort vi har möjlighet.

E-post: samhällsbyggnadsförvaltningen

Kontakt

 • Zlatko Abazagic
  GIS-ingenjör
  0479-52 83 84
  zlatko.abazagic@osby.se
 • Henrik Kivivuori
  Mätningsingenjör
  0479-52 82 68
  henrik.kivivuori@osby.se
 • Jan Karlsson
  Mark- och exploateringschef
  0479-52 82 73
  jan.karlsson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.