Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Förvaltningar

Osby kommun har sex olika förvaltningar. Förvaltningarna finns för att stötta de politiska beslutsfattarna och se till att de beslut som tas genomförs. Vilka de olika förvaltningarna är och uppdrag, ser du på deras respektive sidor under menyn "Förvaltningar" . Där hittar du också kontaktuppgifter.

Styr det dagliga arbetet

Det är genom förvaltningarna det dagliga arbetet i kommunens olika verksamheter styrs och sköts. Här jobbar man med att handlägga ärenden och verkställa nämndens beslut. Varje förvaltning har en förvaltningschef som är ansvarig för den löpande verksamheten. Förvaltningarna är uppdelade i olika verksamhetsområden och/eller enheter.

Kommundirektör

Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteman och chef över samtliga förvaltningschefer. Kommundirektören har ett övergripande ansvar att samordna kommunens förvaltningar och bolag. Hon leder och utvecklar kommunens verksamhet på ett strategiskt plan så att den drivs så effektivt som möjligt och i enlighet med uppsatta politiska mål och beslut. Det är också kommundirektören som är chef över kommunstyrelseförvaltningen.

För varje verksamhet i kommunen finns en politiskt ansvarig nämnd. Det är nämnderna som beslutar om mål och riktlinjer för sina respektive verksamhetsområden, där förvaltningarna ingår.

Kontakt

  • $name Petra Gummesson
    Kommundirektör
    0479-52 82 47
    0709-31 82 47
    petra.gummesson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.