Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunala rådgivande organ

I Osby kommun finns fyra kommunala rådgivande organ: Det lokala brottsförebyggande rådet, Kommunala pensionärsrådet (KPR), Näringslivsrådet och Rådet för personer med funktionsvariationer. I råden sitter representanter för Osby kommun, företrädare för organisationer och näringsliv för att diskutera kommunala frågor som rör deras intresseområden.