Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Rädda Immeln

Osby och Östra Göinge kommuner arbetar aktivt med att värna om sjön Immeln, bland annat genom att vara huvudman för olika projekt under huvudprojekt Rädda Immeln. Utöver kommunerna medverkar Skräbeåns vattenråd, Immelns fiskevårdsförening, markägare, Leader Skånes ess, Länsstyrelsen i Skåne m.fl. i projektet.

Projektet arbetar främst i Ekeshultsån vilken står för 50 % av det vatten som rinner till sjön Immeln. Åtgärder behöver vidtas från källan i Småland till mynningen i Immeln. Man arbetar med vatten-, fisk- och naturvård. Målet är att förbättra vattenkvaliteten i ån, kunna få fisk upp till Lönsboda samt se uttern leka i strandkanten.

De stora problemen i Ekeshultsån är att den är försurad, transporterar stora mängder humus (biologiskt material) till Immeln, transporterar näringsämnen till Immeln samt att fiskbestånden i Ekeshultsån är neråtgående. Immelnöringen har sannolikt tidigare haft Ekeshultsån som ett av sina reproduktionsvatten men med den dåliga vattenkvalitet och vandringshinder (hinder som gör att fisken inte kan simma upp/ned i ån) som finns i ån så är reproduktionen idag obefintlig

Som sjö är Immeln nationellt värdefull. Sjön är en näringsfattig klarvattensjö med många öar, uddar och värdefulla strandskogar. I sjön finns bl.a. en stam av storvuxen, nedströmslekande öring (Immelnöring), och är därför nationellt särskilt värdefull även ur fiskevårdssynpunkt. Immeln med dess sjösystem utgör ett av Skånes viktigaste häckningsområde för fiskgjuse och storlom.

Genom sina naturkvaliteter ger Immeln möjlighet till ett rikt friluftsliv och har benämnts vara Sveriges sydligaste vildmark. Detta gör att antalet besökare varje år är mycket stort, och inte minst danskar och tyskar ser området som mycket intressant.

Immelnsjön
Lokalt ledd utveckling, leader, Skånes ESS

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.