Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Om Osby kommun

Osby är en kommun i norra Skåne.

Ungefär 13 tusen personer bor i kommunen.

Här är mycket skog och fin natur.

Osby kommun har bland annat ansvar för

att det finns skolor, daghem, bibliotek, badhus,

idrottsplatser och ålderdomshem.

 

Kommunen har också ansvar för att det finns

vägar, parker och platser där människor kan bo.

Det finns många människor som arbetar

med att sköta kommunen Osby.

Det finns också många små företag i kommunen

TIll och från Osby går Öresundståg och Krösatåg

De går varje halv timme.

Därför är det lätt att pendla till och från Osby.