Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Miljöskydd

Miljö- och byggförvaltningen har tillsyn över anmälningspliktiga verksamheter, så  kallade C-anläggningar och övriga mindre anläggningar som bedöms kunna påverka  miljö eller hälsa negativt, U-anläggningar.

Sveriges miljölagstiftning finns till största delen samlad i miljöbalken och dess förordningar.

Miljöfarlig verksamhet delas in i olika kategorier beroende på potentiell miljöpåverkan. Kategorierna kallas A-, B-, C- och U-anläggningar. A- och B-anläggningar är tillståndspliktiga och tillståndet söks hos länsstyrelsen. C-anläggningar är anmälningspliktiga och anmälan ska göras hos miljö- och byggförvaltningen på Osby kommun. U-anläggningar kräver inget tillstånd eller anmälan, men ska ändå ha tillsyn av miljö- och byggförvaltningen. I miljöprövningsförordningen finns information om vilka verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan.

Om du planerar att starta en anmälningspliktig verksamhet ska du anmäla det till miljö- och byggförvaltningen senast sex veckor innan då påbörjar verksamheten. Använd denna blankett.

Här är några exempel på miljöfarlig verksamhet:

 • Bensinstation
 • Fordonstvätt
 • Mekanisk verkstad
 • Målning och lackering
 • Energiproduktion
 • Tillverkning och lagring av trä och träprodukter
 • Djurhållning
 • Skjutbana
 • Återvinning av avfall/massor
 • Lagring av massor

Om du är osäker på om din verksamhet är miljöfarlig verksamhet kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen.

Miljö- och byggförvaltningen kontrollerar att miljöfarliga verksamheter inte skadar människor och miljö och att de har en fungerande egenkontroll. I tillsynen kan vi exempelvis göra föranmälda eller oanmälda inspektioner eller granska rapporter.

Andra områden inom miljöskyddet som faller under miljö- och byggförvaltningens ansvar är tillsyn och rådgvning bl.a över följande verksamheter:

 • Kemikaliehantering
 • Enskilda avlopp, kommunala avlopp
 • Värmepumpar
 • Ozonnedbrytande köldmediehantering
 • Avfallshantering
 • Nedskräpning
 • Oljecisterner
 • PCB-sanering med mera

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.