Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Miljöskydd

Miljö- och byggenheten har tillsyn över anmälningspliktiga verksamheter, så  kallade C-anläggningar och övriga mindre anläggningar som bedöms kunna påverka  miljö eller hälsa negativt, U-anläggningar.

Andra områden inom miljöskyddet som faller under miljö- och byggenhetens ansvar är tillsyn och rådgvning bl.a över följande verksamheter:

  • Kemikaliehantering
  • Enskilda avlopp, kommunala avlopp
  • Värmepumpar
  • Ozonnedbrytande köldmediehantering
  • Avfallshantering
  • Nedskräpning
  • Oljecisterner
  • PCB-sanering med mera

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.