Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige fattar beslut om budget, avgifter, detaljplaner och kommunens långsiktiga mål med mera. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga för allmänheten.

Sammanträdes­kalender

Oktober 2023
ti on to fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Kallelser

Protokoll

Mandatfördelning 2022 - 2026

Parti
Andel
Mandat

Sverigedemokraterna

26,18 %11

Socialdemokraterna

25,77 %

11

Centerpartiet

25,08 %11

Moderaterna

12,07 %5

Kristdemokraterna

5,42 %2

Vänsterpartiet

2,98 %1

Övriga partier

2,49 %-
Summa100%41


Ledamöter, ersättare och gruppledare

Ledamöter och ersättare

Nedan listas vilka ledamöter och ersättare som sitter innevarande mandatperiod.
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Gruppledare

Nedan listas vilka gruppledare som sitterinnevarande mandatperiod. Gruppledare i kommunfullmäktige

Webbsändningar från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och filmas och sänds direkt på webben via kommunens Youtubekanal.

Osby kommun - Youtube.se

Du kan även lyssna på sammanträdet i efterhand på kommunens hemsida.

Webbsändning kommunfullmäktige

Allmänhetens frågestund

Vid några sammanträden med kommunfullmäktige kan allmänheten ställa frågor. Det kan man göra under punkten: Allmänhetens frågestund som finns på dagordningen vid sammanträden när kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen och budgeten. Allmänhetens frågestund kan finnas med vid andra sammanträden om ordföranden har bestämt det.

Det står i kallelsen om det blir allmänhetens frågestund på det sammanträdet. Frågestunden bör pågå högst 30 minuter per sammanträde.

Hur gör jag om jag vill ställa en fråga på allmänhetens frågestund?

Lämna in en skriftlig fråga till kommunens kansli senast klockan 12.00 samma dag som sammanträdet. Frågan ska vara kortfattad och riktad till ordförande eller vice ordförande i en kommunal nämnd eller styrelse.

Frågan får inte handla om myndighetsutövning mot enskild eller vara individrelaterad.

Kommunfullmäktiges ordförande avgör om frågan får ställas och bestämmer hur frågestunden ska gå till. Ordförande kallar de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att svara på frågan.

Efter att frågan besvarats finns möjlighet att ställa en kort följdfråga.

Allmänhetens frågestund regleras i detalj i styrdokumentet Arbetsordning för kommunfullmäktige, 47 § som du kan läsa under styrdokument på hemsidan.

Skylt på Osby kommuns logotyp utanför kommunhuset

Kommunfullmäktige i Osby kommun har 41 ledamöter. Vart fjärde år väljer kommuninvånarna vilka förtroendevalda som ska sitta i kommunfullmäktige nästkommande mandatperiod.