Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Elevföreningen Con Brio

Musikskolans elevförening Con Brio är en ideell förening med huvudsakligt syfte att tillvarata elevernas intressen på skolan.

Musikskolans elevförening

Con Brio är en elevförening som är ansluten till Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), vilket innebär att Musikskolans samtliga elever erbjuds medlemsskap i RUM.

RUM är en riksorganisation som vänder sig till barn och ungdomar som ägnar sig åt musik, sång, dans, drama och andra kulturyttringar. RUM har cirka 40.000 medlemmar i hela landet i åldern 6-25 år. För att bli medlem måste man vara ansluten genom en enskild förening, i detta fall Musikskolans elevförening Con Brio. Medlemmar får möjlighet att delta i RUM:s kurser, tävlingar, festivaler och andra arrangemang. Organisationen har ett omfattande utbud av aktiviteter, både nationellt och regionalt. RUM-medlemmar får också RUM:s medlemstidning Rum`ba fyra gånger per år.

Medlemsskapet i RUM är helt gratis och innebär inte några kostander eller andra åtaganden från den enskilde medlemmen.

Enligt statens regler för statsbidrag till ungdomsorganisationer skall medlemsskapet bekräftas skriftligt av medlemmen själv. Detta kallar staten för en viljeyttring (eftersom man inte kan teckna något avtal med minderåriga). Detta är skälet till att elevföreningen Con Brio under höstterminen varje år ber Musikskolans elever att skriva på listor för medlemsskap i föreningen. Medlemsskapet är självfallet helt frivilligt. Den elev som inte vill vara medlem och avstår från att skriva på någon lista kommer inte att registreras som RUM-medlem.

Mer information om RUM finna på organisationens hemsida www.rum.se.

  • Ordförande: Åsa Thorsén Mogensen

Kontakt

  • Jörn Engkvist
    Rektor Parkskolan 7-9
    0479-52 84 83
    jorn.engkvist@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild