Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Parkgruppen

Parkgruppen består av personer med funktionsnedättning och som har ett gemensamt intresse av utevistelse, park och trädgårdssysslor. Det är en daglig verksamhet enligt LSS.

Parkgruppen samarbetar med parkavdelningen i kommunen och har ett viktigt ansvar för yttre miljön på olika skolor och lekplatser.

Målsättningen är en meningsfull sysselsättning som utförs efter individuell förmåga och ska leda till ökad självkänsla och självkännedom samt delaktighet i samhället.