Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Fritidshem

Fritidshem är till för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller 13, vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Fritidshemmet finns i anslutning till skolan och är öppet såväl skoldagar som lov- och studiedagar. Frukost och mellanmål serveras dagligen och på lov- och studiedagar även lunch. I Osby finns även ett fritidshem i enskild regi, Prästgårdens fritidshem. Fritidshemmet har en kristen profil och ligger i anslutning till församlingshemmet i Osby.

Öppettider

Fritidshemmen har öppet cirka 12 timmar per dag måndag till fredag. I samband med semesterperioden juni - augusti och vid jul- och nyårshelgerna samordnas verksamheterna till färre enheter. Därför kan ett barn tillfälligt få vistas på ett annat fritidshem än det ordinarie.

Ansöka om plats

Ansökan om plats i fritidshem görs via vår e-tjänst för fritidshem.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Schema och inkomstuppgift ska lämnas in innan barnet börjar på fritidshemmet.

Planeringsdagar

Fritidshemmen har stängt 4 dagar per läsår pga fortbildning, planering och utvärdering för personalen. Barnomsorgsavgiften reduceras inte för dessa dagar.
Planeringsdagar för vårterminen 2020: 7 januari och 15 juni
Planeringsdagar för höstterminen 2020: 12 augusti och 23 oktober
Planeringsdagar för vårterminen 2021: 11 januari och 21 juni

Föräldraledig eller arbetslös

Barn har inte rätt till plats under föräldraledighet eller arbetslöshet. Uppsägning av plats görs en månad innan barnet slutar. Avgift tas ut under uppsägningstiden.

Lovplacering

Lovplacering erbjuds elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller 13 år som endast behöver omsorg under skolans lov och studiedagar. Avgift 20 kronor/anmäld dag/barn + lunch 20 kronor. Ansökan görs på blankettPDF som finns under rubriken dokument till höger. Ansökan görs en månad före önskat placeringsdatum, anmälan till sommarlovet görs senast den 1 april.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.