Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Tillgänglighetsredogörelse

Osby kommun står bakom våra webbplatser och vill att så många som möjligt ska kunna använda dem. Denna sida beskriver hur webbplatserna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vilka webbplatser ingår i redogörelsen?

 • Osby.se
 • Ekbackesskolan.se
 • Yrkesskolan.se

Hur tillgänglig är webbplatserna?

Vi är medvetna om att delar av webbplatserna inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatserna?

Om du behöver innehåll från osby.se, ekbackeskolan.se eller yrkesskolan.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Kontakta oss via detta formulär.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsernas tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsernas tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss via detta formulär

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsernas tillgänglighet

Webbplatserna är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Här beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Det finns bilder utan beskrivning och alternativ text.
 • Det kan förekomma länkar med namn som inte tydligt visar vart de leder.
 • Det kan förekomma otydliga rubriker, sidtitlar och etiketter.
 • Det finns karttjänster som inte är fullt tillgängliga.
 • Det kan förekomma sidor som inte har en logisk tabb-ordning eller innehåll som inte presenteras i en meningsfull ordning.
 • Det finns funktioner med otillräcklig kontrast mellan text, grafik och bakgrund som exempelvis menyer och kontantkort.
 • Det finns ingen syntolkning till de filmer som publiceras.
 • Det förekommer en del äldre filmer som saknar textning.
 • Det finns dokument som inte är tillgänglighetanpassade.

Oskäligt betungande anpassning

Osby kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Det finns dokument, exempelvis kallelser, som inte är tillgängliga. När det gäller historiska dokument och blanketter rör det sig om så pass många att det inte är skäligt att göra dem tillgängliga.

Vi kat inte erbjuda textning vid direktsändning av kommunfullmäktige. Från november 2023 kommer våra webbsändningar av kommunfullmäktige vara textade när de publiceras på osby.se. Detta gäller när det sänds från kommunhuset i Osby. Däremot kan vi inte erbjuda textning till sändningar som publicerats före november 2023, eller om det sänds från en annan plats än kommunhuset i Osby.

Hur vi har testat webbplatserna

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av osby.se, ekbackeskolan.se och yrkesskolan.se.

Senaste bedömningen gjordes den 6 november 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 20 november 2023.