Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Avtal

 Är ni överens om hur vårdnaden, boendet och umgänget ska utformas kan ni reglera detta genom ett avtal. Avtalet är juridiskt giltigt på samma sätt som ett domstolsbeslut.

Att skriva ett gemensamt avtal

För att avtalet ska kunna godkännas krävs att:

  • Barnet är folkbokfört i Osby kommun.
  • Föräldrarna är överens om avtalets innehåll.
  • Avtalet bedöms vara till barnets bästa.
  • Avtalet är detaljerat, klart och tydligt, eftersom det ska kunna verkställas på samma sätt som ett domstolsbeslut.

Överenskommelse

I stället för avtal kan samarbetssamtalen leda till att ni gör en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Många föräldrar vill för sin egen skull skriva ner sin överenskommelse för att ha som stöd för minnet. Dessa överenskommelser godkänns inte av socialnämnden. Man kan heller inte gå till domstol med dem och kräva att motparten fullföljer den.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild