Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Bygg

Regeringen har satt som mål att bygga 250 000 nya bostäder fram till år 2020. I denna målsättning ingår även ombyggnationer av andra fastigheter.

Byggbranschens aktiviteter har stigit till nivåer motsvarande början på 90-talet och det ser ljust ut även framöver. Inom bygg har kraven på material kvalitet och konstruktion stramats upp. Bl.a. infördes den 1 januari 2011 en standard EN1090-2 för utförande och kontroll av stålkonstruktioner.

Även underleverantörer till de större byggföretagen berörs och behöver anpassa sina tillverkningsprocesser och utbilda sin personal.

Exempelbild