Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Livsmedel

Den kommunala tillsynsverksamheten enligt livsmedelslagstiftningen utövas i Osby kommun av Tillsyns- och tillståndsnämnden genom miljö- och byggenheten. Avsikten med tillsynen är att se till att livsmedelslagstiftningens bestämmelser följs, att konsumenten skyddas mot hälsorisker och det som erbjuds stämmer överrens med det man får.

I tillsynsarbetet ingår registrering av nya livsmedelslokaler och regelbunden tillsyn över verksamheter som hanterar livsmedel. Vid inspektioner kontrolleras bland annat hantering av livsmedel, skötsel av lokaler och utrustning, temperaturer. Även provtagning av livsmedel förekommer.

Nya regler för servering av mat och dryck med anledning av coronaviruset

Bordsservering

Folkhälsomyndigheten har gått ut med nya föreskrifter med avsikt att minska risken för smittspridning på restauranger och caféer. Besökare får endast äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning, stående servering vid barer inte är tillåtet.

Minska trängsel

Alla restaurang- och caféverksamheter är skyldiga att vidta åtgärder för att säkerställa att besökare kan hålla avstånd till varandra och ingen trängsel uppstår. Följs inte dessa krav får smittskyddsläkaren, efter samråd med kommunen, besluta om att förbjuda verksamheter som inte uppfyller kraven.

Riskbedömning

Varje servering ska utifrån en riskbedömning ta fram rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning bland besökare. Främst handlar det om att minimera riskerna för att trängsel uppstår. Riskbedömning och rutiner behöver ses över regelbundet utifrån hur situationen förändras och om nya rekommendationer kommer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren.

Mer material:

Informationsblad - Nya regler för servering av mat och dryck Pdf, 154 kB.

Affisch - Så kan du undvika smitta när du äter ute Pdf, 385 kB.

Starta livsmedelsföretag

Innan du startar upp din verksamhet måste du kontakta miljö- och byggenheten för att få verksamheten registrerad. Anmälningsblankett hittar du under fliken blanketter på Osby
kommuns förstasida. För att upprätthålla en god standard på livsmedelshanteringen i Osby är du som konsument en viktig resurs i vårt arbete.

Kontakta miljö- och byggenheten om du...

  • Har blivit sjuk av mat du ätit ute på restaurang, gatukök eller liknande.
  • Tycker att livsmedel hanteras olämpligt i någon verksamhet.
  • Har frågor om livsmedelshantering, bestämmelser eller annat som rör livsmedel.
  • För att upprätthålla en god standard på livsmedelshanteringen i Osby är du som konsument  en viktig resurs i vårt arbete.

OBS! Glöm inte att registrera din livsmedelsanläggning minst 2 veckor innan verksamheten startas.

Den 1 januari 2019 ändrades livsmedelslagen och det infördes sanktionsavgifter för vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen.

Kontrollmyndigheten ska besluta om sanktionsavgift när man upptäcker:

  • att livsmedelsanläggningar saknar registrering hos kommunen
  • brister när det gäller krav på dokumentation vid leverans av små mängder honung, ägg, råmjölk eller opastöriserad mjölk.