Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Detaljplaner

Genom den fysiska planeringen har kommunen möjlighet att styra över hur olika mark- och vattenområden får användas. Ny detaljplan, eller ändring av detaljplan, kan upprättas av kommunen.

Detaljplaner upprättas över mindre delar av kommunen, exempelvis när ny sammanhållen bybyggelse ska uppföras eller en reglering behöver ske i ett sammanhang när bebyggelse ska förändras eller bevaras.

Detaljplan reglerar i detalj hur bland annat bebyggelse och vägar med mera ska utformas och vilken verksamhet som ska finnas i bebyggelsen. En laga kraft vunnen detaljplan är juridiskt bindande.

Detaljplaner som vunnit laga kraft går att begära ut genom att kontakta kommunen.

Planprogram

För del av Hasslaröd 2:120 och del av Osby 193:1

Samrådsperiod: 2019-06-28 - 2019-08-09
Syfte: Utreda möjligheterna att visa på förslag inför planarbetet.

Missiv planprogram Pdf, 278 kB, öppnas i nytt fönster.
Planprogram Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Upphävande av tomtindelning

Osby

Örnen m.fl

Samrådsperiod: 2020-12-14 - 2020-12-27
Missiv samråd Pdf, 273 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Karta tomtindelning Örnen m. fl Öppnas i nytt fönster.

Tången 10 och 11

Samrådsperiod: 2019-02-27 - 2019-03-19

Missiv samråd Pdf, 232 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.
Karta tomtindelning Tången 10 och 11 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.


Pågående detaljplanarbete

Lönsboda

Kvarteret Vargen och Haren (Lönsboda 49:16, 49:17 och 49:18)
Samrådsperiod: 2021-06-09 - 2021-06-30
Missiv samråd Pdf, 278 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 744 kB, öppnas i nytt fönster.

Planpil med Samråd inrongat
Planpil med Samråd inrongat


Loshult

Del av Loshult 3:13

Samrådsperiod: 2020-09-26 - 2020-10-16
Syfte: Medge bostadsändamål för att tillskapa nya villatomter i Loshult

Samrådsmissiv Pdf, 273 kB, öppnas i nytt fönster.
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 379 kB, öppnas i nytt fönster.

Planpil med Samråd inrongat


Killeberg

Planpil granskning inringat


Osby

Planpil med Samråd inrongat

 

Del av Osby 193:1 och del av Kvadraten 1

Samrådsperiod: 2020-12-11 - 2021-01-08
Syfte: Medge handel, kontor och verksamhetsmöjligheter

Samrådsmissiv Pdf, 274 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 359 kB, öppnas i nytt fönster.
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Planpil med Samråd inrongat
Planpil granskning inringat
Planpil med antagande inringat

Laga kraftvunna planer

Tandläkaren 1

Laga kraft: 2020-04-29
Syfte: Komplettera befintlig detaljplan med bostadsändamål
Plankarta Pdf, 665 kB, öppnas i nytt fönster.
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Planpil med laga kraft inringat

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild