Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Detaljplaner

Genom den fysiska planeringen har kommunen möjlighet att styra över hur olika mark- och vattenområden får användas. Ny detaljplan, eller ändring av detaljplan, kan upprättas av kommunen. På denna sida kan du läsa om våra pågående, antagna och laga kraftvunna detaljplaner.

Detaljplaner upprättas över mindre delar av kommunen, exempelvis när ny sammanhållen bybyggelse ska uppföras eller en reglering behöver ske i ett sammanhang när bebyggelse ska förändras eller bevaras.

Detaljplan reglerar i detalj hur bland annat bebyggelse och vägar med mera ska utformas och vilken verksamhet som ska finnas i bebyggelsen. En laga kraft vunnen detaljplan är juridiskt bindande.

Detaljplaner som vunnit laga kraft går att begära ut genom att kontakta kommunen.

Pågående detaljplanarbete

Loshult

Del av Loshult 3:13

Samrådsperiod: 2020-09-26 - 2020-10-16
Syfte: Medge bostadsändamål för att tillskapa nya villatomter i Loshult

Samrådsmissiv Pdf, 273 kB.
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 2 MB.
Plankarta Pdf, 379 kB.

Planpil med antagande markerat

Osby

Sirius 3 m.fl.

Granskningsperiod: 2023-10-04 - 2023-10-24
Syfte: Ändra användningen av befintliga byggnader till bostadsändamål.

Granskningsmissiv Pdf, 278 kB.
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 5 MB.
Plankarta Pdf, 576 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 290 kB.

Planpil med Samråd markerat

Del av Osby 193:1 och del av Kvadraten 1

Samrådsperiod: 2020-12-11 - 2021-01-08
Syfte: Medge handel, kontor och verksamhetsmöjligheter

Granskningsutlåtande Pdf, 407 kB.
Plankarta Pdf, 686 kB.
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 4 MB.

Planpil med Samråd markerat

Antagande

Osby

För del av Hasslaröd 2:120 och del av Osby 193:1

Antagandedatum: 2019-10-23
Syfte: Utreda möjligheterna att visa på förslag inför planarbetet.

Samrådsredogörelse Pdf, 289 kB.
Planprogram Pdf, 11 MB.
Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden Pdf, 608 kB.

Planpil med antagande markerat

Detaljplan för Marklunda 16:7 m fl (Trumman 1)

Antagandedatum: 2023-12-19
Syfte: Möjliggöra utökad byggrätt

Granskningsutlåtande Pdf, 215 kB.
Planbeskrivning Pdf, 2 MB.
Plankarta Pdf, 18 MB.

Planpil med antagande markerat

Loshult

 

Laga kraftvunna planer

Laga kraftvunna planer

Ny detaljplan för Kundvagnen 1 mfl.

Laga Kraft: 2023-10-12
Syfte: Medge bebyggelse för handel, kontor och verksamheter

Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 4 MB.
Plankarta Pdf, 686 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 4 MB.

 

Planpil med laga kraft markerat

Lönsboda 44:1 samt del av 52:1

Laga kraft: 2022-05-20
Syfte: Möjliggöra skolverksamhet

Granskningsutlåtande Pdf, 247 kB.
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 3 MB.
Plankarta Pdf, 491 kB.

Planpil med laga kraft markerat

Området Skyttebacken

Laga kraft: 2022-07-09
Syfte: Möjliggöra byggnation av en förvaltningsbyggnad

Plankarta Pdf, 709 kB.
Planbeskrivning Pdf, 2 MB.
Granskningsutlåtande Pdf, 199 kB.

Planpil med laga kraft markerat

Del av Castor 17 och del av Osby 194:1 samt Castor 13

Laga kraft: 2021-01-13
Syfte:
Medge bostadsändamål

Granskningsutlåtande Pdf, 415 kB.
Plankarta Pdf, 319 kB.
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 6 MB.

Planpil med laga kraft markerat

Del av Killeberg 1:1, 3:39 och 3:40

Laga kraft: 2020-10-21
Syfte
: Medge skoländamål och idrottsändamål

Granskningsutlåtande Pdf, 305 kB.
Plankarta Pdf, 181 kB.
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 3 MB.

Planpil med laga kraft markerat

Fiskalen 11

Laga kraft: 2022-04-26
Syfte: Medge bostäder och en ökad byggrätt

Granskningutlåtande Pdf, 243 kB.
Plankarta Pdf, 311 kB.
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 3 MB.

Planpil med laga kraft markerat

Lönsboda 46:57 m.fl.

Laga kraft: 2022-12-27
Syfte: Möjliggöra för ett nytt äldreboende
Granskningsutlåtande Pdf, 283 kB.
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 7 MB.
Plankarta Pdf, 357 kB.

Planpil med laga kraft markerat

Loshult 1:13

Laga kraft: 2023-05-12
Syfte: Möjliggöra för fler bostäder, äldreboende och vårdbostäder

Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 4 MB.
Plankarta Pdf, 564 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 201 kB.

Planpil med laga kraft markerat

Norrskenet 1 mfl.

Laga Kraft: 2023-02-14
Syfte: Utöka byggmöjligheterna för lagerlokaler.

Granskningsutlåtande Pdf, 258 kB.
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 1 MB.
Plankarta Pdf, 296 kB.

Planpil med laga kraft markerat

Gamleby 41 och 42, del av Osby 181:5 samt Del av Gamleby 3

Laga Kraft: 2023-10-12
Syfte: Bostadsändamål

Granskningsutlåtande 1 Pdf, 267 kB.
Granskningutlåtande 2 Pdf, 277 kB.
Plankarta Pdf, 521 kB.
Planbeskrivning Pdf, 7 MB.

Planpil med laga kraft markerat

Kyrkoherden 9 och 11

Laga kraft: 2024-01-18
Syfte: Utöka byggmöjligheter för förskola och bostäder

Granskningsutlåtande Pdf, 208 kB.
Plankarta Pdf, 8 MB.
Planbeskrivning Pdf, 5 MB.

Planpil med laga kraft markerat

Del av Osby 186:2 m.fl - Lekolar

Laga kraft: 2023-11-21
Syfte: För att möjliggöra en fortsatt utveckling av befintliga industri- och verksamhetsområde

Granskningsutlåtande Pdf, 370 kB.
Planbeskrivning Pdf, 3 MB.
Plankarta Pdf, 782 kB.

Planpil med laga kraft markerat

Upphävande av avstyckningsplan för del av Holmö 2:8

Laga kraft: 2024-04-18
Syfte: Skapa förutsättningar för etablering av solcellsanläggning

Granskningsutlåtande Pdf, 190 kB.
Planbeskrivning Pdf, 4 MB.
Avstyckningsplan Pdf, 568 kB.

Planpil med Samråd markerat

Upphävande av tomtindelningar

Upphävande av tomtindelningar

Tomtindelningar, Killeberg

Samrådsperiod: 2022-11-11 - 2022-11-24
Syfte: Möjliggöra avstyckning av ett antal villatomter

Planbeskrivning Pdf, 6 MB.
Samrådsmissiv Pdf, 248 kB.

Planpil med laga kraft markerat

Upphävande av tomtindelning av kvarteret Barnvagnen (1163K-B188), Osby

Antagandedatum: 2024-05-23
Syfte: Skapa förutsättningar för fastighetsreglering

Beslut om antagande Pdf, 330 kB.
Planbeskrivning Pdf, 4 MB.
Tomtindelning (1163K-B188) Pdf, 6 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 244 kB.

Tidslinje som visar att vi är på samråd just nu

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.