Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag är ett bidrag till kostnader för boende, uppehälle och resor till och från hemmet. Det riktar sig till dig som läser på gymnasieskola och är folkbokförd i Osby kommun.

Förutsättningar

Inackorderingsbidrag kan beviljas för dig som läser på gymnasieskola och är folkbokförd i Osby kommun. Du kan få inackorderingsbidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år. En förutsättning för att bidraget ska beviljas är att du är inackorderad på skolorten eller i dess närhet. Om du studerar vid fristående gymnasieskola ansöker du om inackorderingstillägg hos CSN (Centrala studiemedelsnämnden). Osby kommun är endast skyldig att bevilja inackorderingsstöd vid förstahandsmottagning samt vid riksrekryterande utbildningar.

Villkor för beviljande

Den totala dagliga restiden inklusive väntetid, mellan folkbokföringsadressen och skolan, är minst 3 timmar tur och retur. Har du resekort/resebidrag utgår ej inackorderingsbidrag. Inackorderingsbidrag kan beviljas om utbildningen inte finns på hemorten.

Om du har minst 20 mil mellan folkbokföringsadress och skola har du möjlighet att söka 500 kronor extra per månad för resor.

Inackorderingsbidraget uppgår läsåret 2024/2025 till 1 910 kronor per månad. Du som till hösten kommer att börja första året på gymnasieskola ska skicka in ansökan tillsammans med definitivt antagningsbesked till barnochutbildning@osby.se

Utbetalning

Bidraget utbetalas en gång/termin och söks för ett läsår i taget.

Ändrade förhållanden

Om du avbryter studierna, byter folkbokföringskommun eller av annan anledning inte längre är berättigad till inackorderingsbidrag måste du omgående anmäla detta till Osby kommun. Se kontaktuppgift under rubriken Kontakt på denna sida. Utbetalningar gjorda efter felaktigt lämnade uppgifter kommer att återkrävas.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild