Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Psykisk ohälsa

Psykisk hälsa är en av våra stora framtidsfrågor. Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro meningsfull och att de kan använda sina resurser. Det handlar också om att känna sig delaktiga i samhället och uppleva att de har förmåga att hantera livets normala motgångar.

För dig som har psykisk ohälsa och/eller samsjuklighet finns insatser som utformas i samverkan mellan olika myndigheter och är till för att hjälpa dig att få ett fungerande vardagsliv. Det kan handla om stöd från kommunen i form av sysselsättning och boendestöd.

Boendestödet är ett alternativ för dig med psykisk ohälsa som behöver stöd i din livsföring. Boendestödjaren arbetar tillsammans med den enskilde för att ge möjligheten till en väl fungerande vardag och en ökad självständighet. Boendestödet bygger på och förutsätter din aktiva medverkan i ditt förändringsarbete. Du kan även få stöd med myndighetskontakter/sjukvård. Osby kommun har även en mötesplats som riktar sig till personer med psykisk ohälsa och samsjuklighet som heter träffpunkten.

Du som är över 18 år har rätt att ansöka om boendestöd och träffpunkt genom att kontakta handläggare för socialpsykiatrin.

Om du drabbas av psykisk ohälsa eller en känslomässigt jobbig kris ska du först och främst kontakta din vårdcentral. Är läget akut ska du ringa 112. Är du över 18 år kan du även vända dig till akutmottagningen på vuxenpsykiatrin i Kristianstad.

Du som har en psykisk funktionsnedsättning som medför betydande svårigheter i din vardag och är över 18 år kan få ett personligt ombud. Personligt ombud har en fristående ställning gentemot myndigheter och arbetar utifrån den enskildes egna önskemål och behov. Personligt stöd samt hjälp att samordna samhällets vård- och stödinsatser ska ge den enskilde självständighet och förbättrade levnadsvillkor. Osby kommun har genom avtal lämnat uppdraget att utföra tjänsten personligt stöd till psykisk funktionsnedsättning till ideella föreningen Personligt Ombud i Skåne.

Avgifter för socialpsykiatri 2024

Placering psykiatriboende/familjehem korttid månad 1 till 3
Omvårdnadsavgift: 102 kronor/dag 2024 (Avgiften kan på grund av bestämmelse om förbehållsbelopp reduceras vid låg inkomst)

Kostavgift: 122 kronor/dag 2024 (ingår inte i maxbeloppet)

Placering psykiatri/familjehem från månad 4
Omvårdnadsavgift: 2 575 kronor/månad år 2024 (Avgiften kan på grund av bestämmelse om förbehållsbelopp reduceras vid låg inkomst)

Hyresavgift: 2 644,90 kr per månad år 2024 (Avgiften kan på grund av bestämmelse om förbehållsbelopp reduceras vid låg inkomst)

Måltidsabonnemang: 3 753 kronor/månad år 2024 (ingår inte i maxbeloppet)

Boendestöd - Avgiftsfri insats

Träffpunkter - Måltider till självkostnadspris, avgiftsfri insats

Förbehållsbelopp, avgiftsutrymme och minimibelopp 2024

Förbehållsbeloppet består av din bostadskostnad samt ett minimibelopp som dras bort från din sammanlagda inkomst efter skatt. Det som återstår kallas avgiftsutrymme.

Avgiftsutrymmet avgör vilken avgift du ska betala för den vård och omsorg du är beviljad. Du betalar upp till ditt avgiftsutrymme, finns inget avgiftsutrymme tas ingen omsorgsavgift ut.

Minimibeloppet regleras i socialtjänstlagen. Det är 7 062 kronor per månad för ensamstående och 5 761,50 kronor per månad vardera för sammanboende makar och sambor. Beloppet ska täcka kostnader för dina grundläggande basbehov. Det ska till exempel täcka:

 • livsmedel och hygienartiklar
 • kläder och skor
 • förbrukningsvaror och dagstidningar
 • telefon, hemförsäkring och hushållsel
 • möbler och husgeråd
 • fritid och resor, till exempel färdtjänst
 • tandvård, läkemedel och öppen hälso- och sjukvård

Kontakt

 • Agneta Thunell
  Enhetschef hemtjänst, socialpsykiatri och kontaktpersoner
  0479 - 52 83 98
  agneta.thunell@osby.se
 • Tina Olofsson
  Handläggare socialpsykiatri/LSS
  0479 - 52 82 27
  tina.olofsson@osby.se
 • Alexandra Karlsson
  Handläggare socialpsykiatri
  0479-52 84 06
  alexandra.karlsson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du komma i kontakt med Boendestödet kan du gå igenom vårt Kontaktcenter och be att få prata med boendestöd.

Kontaktuppgifter:
Telefon: 0479-52 80 00
E-post: kommun@osby.se
Adress: Västra Storgatan 35, 283 80 Osby

Öppettider
Måndag - torsdag: 08.00 - 16.30
Fredag: 08.00 - 16.00