Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Hola Lake 2

Hola Lake 2 är en experimentell studie som undersöker hur sediment från Immeln reagerar på syrgasbrist och brunifiering.

Hola Lake är ett vattenvårdsprojekt och ett internationellt samarbete om sjörestaurering. Vi har tagit reda på mer och försökt förstå sambandet mellan det bruna vattnet-pH värde – järnhalt - syrgas och algblomning vilket gör att vi kan åtgärda vattendragen på rätt sätt.

Tre rapporter och en manual har producerats i projektet, samtliga går att hitta på denna sida. Det går även att följa restaureringen via två korta filmer producerade av Daniel Bergman som ni hittar länkar till på denna sida.

 

Logotyp leader