Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Hola Lake 2

Hola Lake 2 är en experimentell studie som undersöker hur sediment från Immeln reagerar på syrgasbrist och brunifiering.