Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kontaktfamilj

Barn och ungdomar kan behöva ett extra stöd när det vanliga nätverket inte räcker till. Då kan en kontaktfamilj ibland vara till hjälp för barnet.

Vad innebär det att vara kontaktfamilj?

Ett barn kan behöva personligt stöd, trygghet och få komma till en ny miljö. Det kan också handla om att föräldrarna behöver hjälp för att kunna ta sitt föräldraansvar. I sådana situationer kan socialtjänsten utse en kontaktfamilj, som kan vara en person eller en familj.

Som kontaktfamilj tar du regelbundet emot ett barn i ditt hem. Hur ofta och hur länge barnet vistas hos dig beror på barnets behov, men det kan röra sig om några dagar och nätter i månaden.

Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess enskilda behov, till exempel ge barnet ett nytt nätverk eller rutiner, alternativt bryta en negativ utveckling hos barnet. I det kan ingå att ge barnet stöd med till exempel läxläsning och fritidssysselsättningar. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Du behöver dessutom ha kontakt med socialtjänsten och ibland med barnets föräldrar. Som kontaktfamilj har du tystnadsplikt.

Vem kan bli kontaktfamilj?

Det krävs ingen speciell utbildning för att bli kontaktfamilj.  Det viktiga är att alla i familjen är överens om saken. Även om det är ni som vuxna som tar beslutet är det viktigt att era barn är positiva till att bli kontaktfamilj. Det måste också finnas tid och ork i er familj för att ta emot ytterligare en person.

Innan man får ett uppdrag som kontaktfamilj gör socialtjänsten en utredning för att bedöma om er familj har förutsättningarna för att klara uppgiften. Ni blir intervjuade och det görs registerkontroll hos polisen, socialtjänsten och Kronofogden.

Att bli godkänd som kontaktfamilj handlar inte om att utredningen ska visa att ni är ”en perfekt familj”. Det viktiga är att det finns ett intresse och engagemang för människor, och att ni vill dela med er av ert familjeliv till ett barn som just nu behöver er. Det är också viktigt att vilja göra den insatsen i samarbete med barnets föräldrar.

Alla kontaktfamiljer ersätts ekonomiskt för sitt uppdrag. Ersättningen består av två delar: En arvodesdel, som är skattepliktig och en omkostnadsdel, som inte är skattepliktig. Arvodet ska inte jämföras med lön inom en anställning, utan är mer att jämföra med en ersättning för er insats. Omkostnadsdelen ska täcka era utgifter i uppdraget.

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj?

Fyll i den intresseanmälan, så hör vi av oss till dig.

Intresseanmälan kontaktfamilj (PDF) Pdf, 186 kB.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.