Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Hedersrelaterat våld

Hedersvåld kan innebära att begränsa någon annans möjlighet att bestämma över sig själv och sin kropp. Våldet och förtrycket kan handla om att inte få bestämma hur man ska klä sig, vem man får umgås med eller vem man får gifta sig med.

Hedersvåld och förtryck

Våldet visar sig bland annat genom att en person kontrolleras för att bevara familjens heder. Kanske får inte personen själv bestämma hur den ska klä sig, vem den ska gifta sig med eller vilka den ska umgås med. Tvångsgifte och könsstympning är exempel på hedersvåld.

Den som utsätts för hedersvåld och förtryck kan få hjälp och stöd. Du som går i skolan kan prata med din skolkurator eller skolsköterska. Om du inte går i skolan så kan du vända dig till kommunen, din vårdcentral eller ringa akut till räddningstjänsten. Om du misstänker att någon i din närhet har utsatts för hedersvåld och förtryck så kan du söka hjälp för dem.

Svensk lag gäller i Sverige

Den som utövar hedersrelaterat våld och förtryck bryter mot flera svenska lagar och kan bli åtalad och straffad.

Tvångs- och barnäktenskap

Att gifta sig av tvång innebär att en person inte själv får välja om den ska gifta sig eller vem den ska gifta sig med. Barnäktenskap är när en av eller båda personerna i äktenskapet inte är myndiga. I hederskulturer är det familjen eller släkten som väljer partnern, det gäller både flickor, kvinnor, pojkar och män. De enda relationer som accepteras är relationer mellan kvinna och man och många gånger kontrolleras personen tidigt i syfte att giftas bort.

I Sverige finns det en lag mot tvångs- och barnäktenskap. Lagen innebär att det är förbjudet att gifta bort någon mot sin vilja, både i Sverige och utomlands. Lagen innebär också att det är straffbart att lura någon att gifta sig till exempel genom att resa utomlands.

Kvinnlig könsstympning

Med kvinnlig könsstympning menas alla ingrepp på en flickas eller kvinnas genitalier av icke-medicinska skäl och räknas enligt svensk lag som grov misshandel av flickor och kvinnor. Könsstympning är en tradition och har i vissa länder funnits i över tusen år. Många gånger förklaras könsstympning med att det genomförs för att upprätthålla familjens heder.

Kontakt

 • Osby Kommun
  Västra Storgatan 35 - 283 31 Osby
  0479-52 80 00
  kommun@osby.se
 • Mari Pohlman
  Socialsekreterare
  0479-52 81 87
  mari.pohlman@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.