Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Vigsel

Borgerlig vigsel via kommunen är ett alternativ till kyrklig vigsel när du och din partner vill gifta er. Det är länsstyrelsen som utser respektive kommuns borgerliga vigselförättare.

Sedan 2009 är äktenskapet könsneutralt. De som ingår äktenskap kan vara antingen en man och en kvinna eller två kvinnor eller två män. Du kan boka tid för vigsel genom vår E-tjänst.

Boka tid för vigsel

Vigselförrättare i Osby kommun

I Osby kommun är följande personer utsedda till vigselförättare:

  • Petra Gummesson, kommundirektör
  • Sonja Svenle-Pettersson, förtroendevald
  • Marika Bjerstedt Hansen
  • Niklas Larsson

Inför vigseln

Borgerlig vigsel är kostnadsfri. Oftast förekommer ceremonin i kommunhuset men kan, efter överenskommelse med vigselförättaren, ske på annan plats.

Intyg om hindersprövning

Innan äktenskap kan ingås måste man ansöka om hindersprövning. På Skatteverkets webbplats kan du få mer information om hindersprövning samt hämta blanketter.

Hindersprövning - Skatteverket

Intyget om hindersprövning ska lämnas till kommunen i samband med vigseln.

Vigseltext

Vid ceremonin läser vigselförrättaren upp en kort eller en något längre text. Vid bokningstillfället ska ni tala om vilket alternativ ni väljer. Vigseltexterna hittar du under rubriken Dokument.

Vittnen

Två vittnen ska närvara vid vigseln. Vittnena kan vara familjemedlemmar men måste vara minst 18 år. Om vigseln sker i kommunhuset under kontorstid kan kommunen hjälpa till med att ordna vittnen. Vid vigseln ska både de som vigs och vittnena kunna visa upp giltig legitimation.

Omvandling av registrerat partnerskap till äktenskap

Ni som är registrerade partner i Sverige enligt den tidigare lagen kan när som helst omvandla ert partnerskap till ett äktenskap. Ni kan göra det antingen genom en gemensam skriftlig anmälan direkt till Skatteverket eller genom att viga er inför en vigselförrättare.

Omvandlingen från partnerskap till äktenskap påverkar inte era rättigheter och skyldigheter. Ett äktenskap har alltså samma juridiska innebörd som ett partnerskap.

Omvandlig genom skriftlig anmälan

Om ni vill omvandla ert partnerskap genom en gemensam anmälan skriver ni ett enkelt brev om det till närmaste skattekontor. Ingen särskild blankett krävs. Ni är gifta från och med den dag Skatteverket får brevet.

Omvandlig genom vigsel

Om ni i stället vill viga er räcker det att ni lämnar ett intyg till vigselförrättaren om att ni är registrerade partner i Sverige. Ingen hindersprövning krävs alltså. Vigselförrättaren underrättar sedan Skatteverket. Ni är gifta från och med den dag ni vigs.