Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Registrera din brunn

Insamling av information om brunnar från privata brunnsägare

SGU samlar in information från enskilda brunnar i syfte att öka kunskapen om grundvatten och dricksvattentillgång. Sedan 2019 kan privata brunnsägare rapportera information om saknade brunnar i SGUs register Brunnsarkivet. Det går också att rapportera ny information om redan registrerade brunnar. Informationen från privata brunnsägare är ett komplement till den obligatoriska rapporteringen om nya brunnar som enligt lag ska ske direkt från brunnsborraren/grävaren inom tre månader från slutförd verksamhet. Rapporteringen från privata brunnsägare sker via ett digitalt rapporteringsformulär.