Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Säkerhetsutbildningar

Räddningstjänsten erbjuder flera olika utbildningar till företag och organisationer. Utbildningarna kan genomföras i räddningstjänstens lokaler, på plats hos kunden eller digitalt via plattformen Teams.

Utbildningar

Grundläggande brandutbildning (GBU)

Vad ska du göra om det börjar brinna? Den här utbildningen, som innehåller både teori och praktik, är grundläggande i hur du kan förebygga en brand och hur du ska agera om branden ändå är framme. Du behöver inga förkunskaper.

Genom utbildningen ska du:

 • förstå hur viktigt det är med ett snabbt ingripande
 • känna till brandens förlopp
 • kunna agera rätt vid brand
 • kunna förebygga brand
 • veta vad systematiskt brandskyddsarbete, SBA, innebär
 • känna till risker, möjligheter och utrymning på din arbetsplats.

Tid: Cirka 2.5 timmar.

Antal deltagare: Max 25 personer eller enligt överenskommelse.

Pris:

7800 kr på brandstationen. Fika ingår.

9900 kr hos kunden.

Hjärt-lungräddning (HLR)

Hur ska du agera om en person får hjärtstillestånd? Utbildningen i hjärt-lungräddning är till för att du ska lära dig att identifiera ett hjärtstopp och kunna hjälpa den drabbade om du hamnar i en sådan situation.

Utbildningen innehåller både teori och praktik och följer Svenska HLR-rådets riktlinjer kring hjärtstopp. Du lär dig bland annat att:

 • identifiera hjärtstopp
 • larma 112
 • utföra HLR med god kvalité
 • hur hjärtstartare fungerar och vikten av dess funktion
 • hur man lägger en person i stabilt sidoläge
 • agera vid luftvägsstopp
 • träna på en övningsdocka.

Efter utbildningen ska du självständigt känna dig motiverad att utföra hjärt-lungräddning tills ambulans eller räddningstjänstpersonal tar över.

Tid: Cirka 2 timmar.

Antal deltagare: Max 12 personer.

Pris:

4350 kr på brandstationen. Fika ingår.
5350 kr hos kunden.
4350 kr via Teams.

Vid digital utbildning via Teams lånar vi ut dockor till er.

Släckutbildning utomhus

I den här utbildningen får ni chansen att testa olika släckmetoder i form av filt och brandsläckare. Vi kommer också att informera om de olika typer av släckare som finns, samt beskriva olika förlopp och vad som ni ska tänka på vid en brand.

För att ni ska få en autentisk känsla av hur det är att släcka en brand kommer ni att få släcka riktiga bränder.

Tid: Cirka 45 minuter.

Antal deltagare: Max 25 personer.

Pris: 2500 kr.

Utrymningsövning

På ditt företag eller i din organisation behöver ni genomföra utrymningsövningar regelbundet för att säkerställa att er utrymningsstrategi fungerar. Genom utbildningen får ni kunskap om utrymningsteknik. Du får också en ökad förståelse för hur det byggnadstekniska brandskyddet fungerar.

Utbildningen innehållet både teoretisk genomgång och praktiska moment. Vi bestämmer utbildningens upplägg tillsammans, så att den är anpassad efter just er arbetsplats.

Tid: Cirka 2 timmar.

Pris: 3550 kr.

Boka

Kontakta räddningstjänsten om du vill veta mer eller ha en offert på utbildningen.

E-post: raddingstjansten@osby.se

Exempelbild