Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

EU-projekt

Osby kommuns internationella arbete görs företrädesvis genom medverkan i olika EU-projekt.

Om EU-arbeten och EU-projekt

I Skåne nordost finns sedan 2009 ett etablerat samarbete kring EU-frågor och gemensamt EU-kontor är lokaliserat i Hässleholm. Personalen där har spetskompetens inom EU-området och fungerar som ett viktigt stöd för kommunerna i Skåne nordost.

En arbetsgrupp - med representanter från kommunerna och personal på EU-kontoret - träffas regelbundet. Mer om EU-kontoret finns att läsa under rubriken Länkar på denna sida.

I Hässleholm finns också ett Europa Direkt-kontor. Mer information om Europa Direkt finns under rubriken länkar.

Under sidorna Pågående och avslutade EU-projekt följer en presentation om de projekt vi genomfört/genomför med finansiering från bland annat Europeiska socialfonden och andra fonder inom Europeiska unionen.

Leader Östra Skåne

Leader Östra Skåne arbetar med landsbygdsutveckling genom leadermetoden och beviljar projektstöd till föreningar, företag och offentliga organisationer. Det är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling.

Genom Leader Östra Skåne kan föreningar, företag, organisationer och kommuner söka stöd till utvecklingsprojekt.

På Leader Östra Skånes hemsida kan du läsa mer om Leader och hur du ansöker om projektstöd.

Leader Östra Skåne