Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

EU-projekt

Osby kommuns internationella arbete görs företrädesvis genom medverkan i olika EU-projekt.

Om EU-arbeten och EU-projekt

I Skåne nordost finns sedan 2009 ett etablerat samarbete kring EU-frågor och gemensamt EU-kontor är lokaliserat i Hässleholm. Personalen där har spetskompetens inom EU-området och fungerar som ett viktigt stöd för kommunerna i Skåne nordost.

En arbetsgrupp - med representanter från kommunerna och personal på EU-kontoret - träffas regelbundet. Mer om EU-kontoret finns att läsa under rubriken Länkar på denna sida.

I Hässleholm finns också ett Europa Direkt-kontor. Mer information om Europa Direkt finns under rubriken länkar.

Under sidorna Pågående och avslutade EU-projekt följer en presentation om de projekt vi genomfört/genomför med finansiering från bland annat Europeiska socialfonden och andra fonder inom Europeiska unionen.