Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Viktigt meddelande

Vid svåra olyckor som hotar att skada människor eller miljö måste allmänheten varnas. För att snabbt nå många människor används varnings-och informationssystemet  "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA). Systemet består dels av signalen "Viktigt meddelande" dels av meddelande i radio P4 (lokalradio) och TV.

Signalen "Viktigt meddelande"består av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus emellan. Den pågår under minst två minuter.

Signalen "Faran över" är en lång signal som pågår i 30-40 sekunder. Inom Osby tätort finns denna varning.

När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation
  • Lyssna på radio för information

Signalen provas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Information ges i radio och Text-TV vid prov.

Varning kan också ske genom att radio och TV bryter sina sändningar för ett "Viktigt meddelande till allmänheten". Detta meddelande kan föregås av en utomhussignal. Varning kan även ske via dörrknackning eller högtalarbil.