Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

God man, förvaltare, förmyndare

En god man eller förvaltare träder in och stödjer en person som inte klarar av att ta hand om sig själv och sin egendom eller att bevaka sina rättigheter. Föräldrar som är vårdnadshavare för sina barn är även barnets förmyndare. Förmyndare företräder sina barn när det gäller ekonomiska frågor.

Nytt samverkansavtal från den 1 december

Från och med 1 december 2023 tar Kristianstads kommun över överförmyndarverksamheten på uppdrag av Osby kommun. Uppdraget har tidigare legat på Höörs kommun, men i ny samverkan kommer Hörby kommun, Osby kommun, Östra Göinge kommun och Kristianstads kommun ha ett gemensamt överförmyndarkansli. Det innebär att Kristianstads kommun kommer att hantera alla ärenden inom överförmyndarverksamheten.

Detta händer vid flytten av överförmyndarverksamheten

Vi hoppas att flytten av överförmyndarverksamheten inte ska påverka dig som är berörd, men vi vill lyfta att det till en början kan ta viss tid för anpassning så att allt ska fungera på bästa sätt.

 • Höörs kommun stänger sin överförmyndarverksamhet torsdagen den 23 november för telefon och fredagen den 24 november för e-post och brev.
 • Under vecka 48 kommer flytt av fysiska mappar och digitala system att ske och Kristianstads kommuns överförmyndare har stängt för att förbereda inför uppstarten av den nya verksamheten.
 • Fredagen den 1 december öppnar Kristianstads kommuns överförmyndarkansli och dit kan du vända om du har behov av detta.

Som tidigare kommer respektive kommun att ha kvar sin överförmyndarnämnd eller överförmyndare.

Ställföreträdare

Samlingsnamnet på dem som har uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare är ställföreträdare. Tanken med ställföreträdarskapet är att alla människor ska få samma rättigheter och möjligheter, oavsett egen förmåga.

I varje kommun finns en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren står under tillsyn av länsstyrelsen och under JO:s granskning. Överförmyndaren ser till att god man, förvaltare och förmyndare följer lagen.

Överförmyndare i samverkan

För att höja kvalitén och öka tillgängligheten i verksamheten har Osby, Höör, Kristianstad och Östra Göinge kommuner valt att samverka inom överförmyndarverksamheten med ett gemensamt kansli placerat i Kristianstad med start 1 december 2023. Uppdraget för överförmyndarverksamheten som tidigare utförts av Höörs kommun avslutas den 30 november.

Överförmyndarverksamheten hjälper dig som bor i Osby, Hörby, och Östra Göinge kommun med frågor rörande godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. Verksamheten kan bland annat hjälpa till med ansökningar om ställföreträdare, utreda klagomål, uttag från överförmyndarspärrade konton, samtycke vid försäljning av fast egendom och arvskifte. Du är även varmt välkommen att höra av dig om du har frågor eller funderingar som rör ställföreträdarskap.

E-tjänster och blanketter

All information om överförmyndarverksamheten, blanketter och e-tjänster finns på Kristianstad kommuns hemsida:

God man, förvaltare, förmyndare - Kristianstad kommun

Kontakt

 • Mats Ernstsson
  Överförmyndare
  0479-52 83 40
  0709-31 83 40
  mats.ernstsson@osby.se
 • Lennart Hansson
  Överförmyndare, ersättare
  070-931 80 70
  lennart.hansson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Överförmyndare - Kansli

Höörs kommun

Telefon
041-328 130

Telefontid
Måndag, onsdag och torsdag klockan 10.00-12.00. Stängs från den 23 november.

E-post
overformyndaren@hoor.se
Stängs från den 24 november

Kristianstad kommun

Gäller från 1 december 2023

Telefon
044-13 25 85

Telefontid
Måndag: 8.30 - 10.00
Tisdag: 14.00 - 16.00
Torsdag: 8.30 - 10.00

E-post
overformyndare@kristianstad.se

Postadress
Kristianstads kommun Överförmyndaren, 291 80 Kristianstad.

Besök (tidsbokning krävs) Östra kommunhuset, J A Hedlunds väg 17, 291 80 Kristianstad.