Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Terminsavgifter Musikskolan



Terminsavgift

Ämneskurser barn/ungdomar till och med gymnasiet

850 kronor

Gruppundervisning / kör

550 kronor

Vuxenundervisning / ämneskurs (i mån av plats)

1600 kronor

Hyra av instrument (för barn och ungdomar till och med gymnasiet)

400 kronor

Hyra av instrument för vuxna

600 kronor


Syskonrabatt lämnas för andra barnet och följande med 50% från och med årskurs 1 (gäller ej körsång, grupper eller projekt)

Regler för debitering:

Höstterminens kursavgift:
Vid start efter den 1/10 debiteras halv avgift

Vårterminens kursavgift:
Vid start efter den 1/3 debiteras halv avgift
Detsamma gäller när du hyr instrument
Är du ny på Musikskolan får du prova 3 gånger utan kostnad.