Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Barn och utbildning

Förskolor och familjedaghem

På förskolor går barn mellan 1 och 5 år.

Tidigare kallades förskola för dagis.

Här är barnen på dagarna,

när föräldrarna arbetar.

Det finns också familjedaghem

som tar emot barnen i sina egna hem.

Föräldrarna måste söka om plats

i förskolan eller i familjedaghem.

Föräldrarna betalar för att ha sina barn

i förskolan eller i familjedaghem.

Förskoleklass och grundskola

Barn som fyllt 6 år kan börja i

förskoleklass, om föräldrarna vill.

Detta första år är frivilligt.

Barn som fyllt 7 år börjar grundskolan.

Alla barn måste gå i skolan tills de fyller 16 år.

Det finns också särskoleklasser.

Det är klasser för barn med särskilda behov.

Vissa barn med särskilda behov

går i vanlig klass med extra stöd.

Fritidshem

Om föräldrarna arbetar kan barn

mellan 6 och 12 år vara på skolans

fritidshem innan och efter skoldagen.

Föräldrarna betalar för fritidshemsplatsen.

Fritidshemmet är också öppet på skolloven.

Gymnasium

Efter grundskolan börjar de

flesta ungdomar i gymnasieskola.

På gymnasium i Osby kan

eleverna läsa olika studieinriktningar.

Ekbackeskolan i Osby är en

gymnasieskola för elever med särskilda behov.

Vuxenskola

Vuxna kan få utbildning i

grundskolan och gymnasieskolan.

Förvaltningen Utbildning- och

arbete har hand om

studier för dig som är vuxen.