Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Djurskydd

Länsstyrelsen har, sedan 1 januari 2009, tillsynen över djurskyddet. Detta innebär att kommunen inte längre har någon personal för djurskyddsfrågor och att du ska vända dig till länsstyrelsen i ärenden som gäller djurskydd.

Allt ansvar för djurskyddsarbetet inklusive sällskapsdjur och klagomål på hållandet av dessa har upphört hos kommunerna. Även kontroll av foder och livsmedel i primärproduktionen ligger hos länsstyrelsen.

Den som misstänker att djur far illa, kan kontakta Länsstyrelsen Skåne, tel 010-224 10 00. Om det är akut och Länsstyrelsen inte går att nå, kan polisen kontaktas, tel 114 14.

I övriga ärenden kan Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer och länsveterinärer kontaktas via Länsstyrelsens växel, tel 010-224 10 00

Du kan också nå Djurskyddet via Länsstyrelsens hemsida.

Kommunen kommer fortfarande att ha hand om miljö- och hälsoskyddsfrågor som hör samman med djurhållning, exempelvis gödselhantering och skällande hundar.