Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Transport

Transportbranschen är cyklisk med svängningar upp och ned på kort sikt. Till det kommer nya emissionskrav, politiska beslut och förväntningar om den framtida konjunkturen.

Även storleken på investeringar i infrastruktur är nära kopplad till den ekonomiska tillväxten, vilken driver behovet av entreprenad maskiner men även långsiktigt behovet av fungerande vägar, flygplatser och järnvägar.

Transportsektorn följer den rådande konjunkturen men efterfrågan på lastbilar och trailers styrs också väldigt mycket av förväntningar om den framtida konjunkturen.

Väl fungerande drift och underhåll är en förutsättning för ett optimalt utnyttjande av transportmedlen.

Exempelbild