Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Stöd till familjen

Har du det jobbigt hemma? Det kan kännas svårt att prata med dina föräldrar om det. Då finns det andra vuxna som du kan prata med och som kan hjälpa dig och även dina föräldrar. Du och alla andra barn och  ungdomar har rätt till kärlek, omvårdnad och att bli respekterad.

Barn har rätt att ha det bra hemma

Barn och unga behöver trygga och kärleksfulla vuxna som kan se och möta barnet och dess behov. I de allra flesta fall utgör föräldrarna dessa stabila vuxna. Det finns dock barn och unga med föräldrar som inte har förmåga att ge sina barn den trygghet och  omvårdnad de behöver, även om de önskar kunna göra det.  De kan finnas många orsaker  till att föräldrar inte klarar sitt föräldraskap.

Om du som barn eller  ungdom känner att du inte har det bra hemma är det viktigt att du  berättar detta för en vuxen du har förtroende för. Nedan finner du kort  information och länkar till kommunala verksamheter dit man kan vända sig  både som barn, ungdom och förälder för att få stöd och hjälp

Hit kan du vända dig för stöd och hjälp:

FamiljeHuset

FamiljeHuset kan du få hjälp genom samtal om din situation.

Elevhälsan

På din skola finns kurator och skolsköterska som du kan prata med. 

Exempelbild